oloimazu tremetousia agiosspyridon epistokoio
Δρώμενα & Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σεβαστοὶ Πατέρες, ἔντιμοι ἐκκλησιαστικοὶ ἐπίτροποι, ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Τριμυθοῦντος, μετὰ τὸ χθεσινοβραδινὸ διάγγελμα τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ τὸ διάταγμα τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας γιὰ λήψη αὐστηρότερων μέτρων, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν καλύτερη ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας καὶ τὸν ἔλεγχο καὶ εἰ δυνατὸν τὸ σπάσιμο τῆς διασπορᾶς τῆς νόσου, ἀνακοινώνει τὰ ἀκόλουθα:

Α) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου θὰ ἀρχίσει στὶς 4:30 μ.μ. τὸ ἀργότερο, ἔτσι ὥστε οἱ ἱερεῖς καὶ τὸ λοιπὸ ἀπαραίτητο βοηθητικὸ προσωπικό (ψάλτες, ἀναγνῶστες, νεωκόροι, ἐπίτροποι), ποὺ θὰ λάβουν μέρος, νὰ βρίσκονται πρὶν ἀπὸ τὶς 6:00μ.μ. στὸ σπίτι τους, ὥρα ἔναρξης τῶν νέων αὐστηρῶν μέτρων.

Β) Στοὺς ἱεροὺς Ναοὺς θὰ τελοῦνται κανονικὰ ὅλες οἱ ἀκολουθίες καὶ θεῖες λειτουργίες μέχρι τὴ 13η Ἀπριλίου 2020, ΜΟΝΟ ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸ λοιπὸ ἀπαραίτητο βοηθητικὸ προσωπικό (ψάλτες, ἀναγνῶστες, νεωκόρους, ἐπιτρόπους), οἱ ὁποῖοι νοεῖται ὅτι δὲν θὰ ὑπερβαίνουν τὸν ἀριθμὸ τῶν 10 (δέκα) προσώπων. Οἱ ἀναφερόμενες ἀκολουθίες θὰ τελοῦνται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ χωρὶς τὴν παρουσία ἄλλων πιστῶν. Μποροῦν νὰ ἠχοῦν κανονικὰ οἱ καμπάνες γιὰ πνευματικὴ ἐγρήγορση ὅλου τοῦ χριστεπώνυμου πληρώματος, καὶ τὰ ἐξωτερικὰ ἠχεῖα τῶν ναῶν νὰ βρίσκονται σὲ λειτουργία.

Γ) Ὅσοι θὰ εὑρίσκονται στὸν Ναὸ θὰ πρέπει νὰ τηροῦν αὐστηρὰ τὶς ὁδηγίες καὶ τὰ πρωτόκολλα ἀσφαλείας ποὺ ἀφοροῦν τοὺς κλειστοὺς χώρους.

Δ) Ἡ μετάβαση στοὺς Ναοὺς ἱερέων καὶ ἀπαραίτητου λοιποῦ βοηθητικοῦ προσωπικοῦ εἶναι μὲν δυνατή, πρέπει δὲ νὰ φέρουν μαζί τους ταυτότητα ἤ διαβατήριο καὶ νὰ ἐξηγοῦν στὶς ἁρμόδιες ἐποπτικὲς ἀρχὲς τὸν σκοπὸ τῆς μετακίνησής τους «ἀπὸ καὶ εἰς χῶρο ἐργασίας» (προεδρικὸ διάγγελμα). 

Ε) Οἱ πιστοὶ καλοῦνται ὅπως ἐπικοινωνοῦν μὲ τοὺς κατὰ τόπους ἱερεῖς γιὰ τὴν ποιμαντικὴ καὶ πνευματική τους στήριξη.

Στ) Στὶς περιπτώσεις κηδειῶν, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ προεδρικὸ διάταγμα, ὁ ἀριθμὸς δὲν θὰ ὑπερβαίνει τὰ δέκα πρόσωπα.

Ζ) Οἱ πιστοὶ καλοῦνται νὰ ἀξιοποιήσουν τοὺς ραδιοφωνικοὺς καὶ τηλεοπτικοὺς σταθμούς, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν τεχνολογία γιὰ νὰ παρακολουθοῦν τὶς ἀκολουθίες τῆς περιόδου. Νὰ ἐνεργοποιήσουμε τὴν «κατ’ οἶκον Ἐκκλησία» καὶ νὰ μετατρέψουμε τὰ σπίτια καὶ τὶς καρδιές μας σὲ ζωντανὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.  

Τέλος, προσκαλοῦμε ὅλους, κλῆρο καὶ λαό, νὰ μετατρέψουμε, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας, τὸν κάθε κτύπο τῆς καμπάνας σὲ παρήγορο, ἐλπιδοφόρο καὶ σωτήριο μήνυμα συμπροσευχῆς, συλλογικῆς εὐθύνης, ἑνότητας, ἀγῶνα, ἀλληλεγγύης, καλοσύνης, εἰρήνης, ὑπομονῆς, δύναμης, θάρρους καὶ ἀντοχῆς.

«Ὁ Θεὸς μεθ᾽ ἡμῶν»      

                                                                       

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν

† Ὁ Τριμυθοῦντος Βαρνάβας

Ἱερὰ Μητρόπολις Τριμυθοῦντος,

24 Μαρτίου 2020.


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λόγῳ τῶν ἔκτακτων περιοριστικῶν μέτρων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ στὴν προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται γιὰ τὴ μὴ ἐξάπλωση τοῦ κορονοϊοῦ, τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος θὰ παραμείνουν κλειστὰ μέχρι νεωτέρας.

Γιὰ πληροφορίες μπορεῖτε νὰ ἀπευθύνεσθε καθημερινά, ἐκτὸς Σαββάτου καὶ Κυριακῆς, στὸ τηλ. 22527000, ἀπὸ τὶς 8:30π.μ. μέχρι τὶς 1:00μ.μ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Γιατί λέμε «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς» | Dogma


Πανηγυρίζοντες Ναοί

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

 19/4  - Ἀναστάσεως Σωτῆρος Χριστοῦ, Ἀλάμπρα
23/4  - Ἁγίου Γεωργίου, Βάβλα 
23/4
- Ἁγίου Γεωργίου, Μαρώνι
23/4
- Ἁγίου Γεωργίου, Ὀλύμπια
26/4 - Ἁγίου Ἀντύπα, Πυρόϊ (ὑπὸ κατοχή)

Λόγος ΛΕ΄: Κομμάτι από την παρηγορητική Επιστολή (Άγιος Μάξιμος Γραικός)  Σεπτεμβρίου 25, 2018 

Δεν παύει ποτέ ο άρχων του κακού, ο ανθρωποκτόνος και μισάνθρωπος διάβολος, εξαιτίας του μεγάλου φθόνου του, να καταπολεμά και να πλανά με κάθε τρόπο τους ανθρώπους επιθυμώντας να τους καταστρέψει, επειδή θεωρεί τον όλεθρο των ανθρώπων χαρά και θρίαμβό του, μολονότι γνωρίζει ο ανόσιος ότι με αυτόν τον τρόπο ετοιμάζει γι’ αυτούς πολύ μεγάλα και πικρά βάσανα. 

Αυτός είναι που διά του τρομερού όφεως αποπλάνησε την προμήτορά μας Εύα και δι’ αυτής τον πρωτόπλαστο Αδάμ και συνεπώς ολόκληρο το άθλιο γένος των ανθρώπων και εισήγαγε και τον σωματικό και τον πνευματικό θάνατο. Ο θάνατος αυτός συνεχιζόταν μέχρι την ενανθρώπηση του Δημιουργού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, με την φιλάνθρωπη και θεϊκή έλευση του οποίου καταλύθηκε η πλάνη του εχθρού. Αποδυναμώθηκε το κράτος του πνευματικού θανάτου, όταν ο Σωτήρας μας κατέβηκε στον Άδη και κατέλυσε το σκότος του, που είναι η στέρηση του φωτός της ζωής εν Θεώ. 

Ποιος γέμισε με φθόνο και φόνο την απάνθρωπη ψυχή του ακολάστου Κάιν που με το αδελφικό χέρι έχυσε το ενάρετο αίμα του αδελφού του; Προφανώς ο ίδιος ο θεομάχος ο διάβολος ζήλεψε αυτόν τον ενάρετο, αφού τον διέκρινε από την θυσία την ευάρεστη στον Θεό, τον Κύριο και Διδάσκαλο των ανθρώπων, τον μόνο που μπορεί να διδάξει τους ανθρώπους, πως να εξιλεωθούν ενώπιον του Δημιουργού. Ποιος οδήγησε ολόκληρο τον πρώτο κόσμο στον κατακλυσμό; Δεν είναι ο ίδιος, αφού τους προέτρεψε με την ακόρεστη και κτηνώδη πλάνη και με κάθε αισχρή πράξη να εξοργίσουν τον Δημιουργό τους; Ποιος χώρισε σε διάφορες διαλέκτους την μία και μόνη μέχρι τότε γλώσσα; Δεν είναι ο ίδιος ο κάκιστος, που συμβούλευσε τους ανθρώπους να κτίσουν τον πανύψηλο πύργο, ώστε, αν ο Θεός τους έστελνε άλλη μία φορά τον κατακλυσμό, να μην μπορεί να τους πνίξει, επειδή οι ανόητοι ήλπισαν να υπερνικήσουν την παντοδύναμη ισχύ του Θεού με την ανθρώπινη σκέψη; 

Ποιος πούλησε ως σκλάβο τον δισέγγονο του πιστού γενάρχη Αβραάμ, τον πάγκαλο Ιωσήφ, όταν ήταν στην παιδική ηλικία, με τα χέρια των αδελφών του στους Ισμαηλίτες; Ήταν ο ίδιος, ο κάκιστος, που προσπάθησε να καταστρέψει τον ενάρετο, φοβούμενος να μην αυξηθεί δι’ αυτού η γενεά του πιστού Αβραάμ και να μην απλωθεί αυτή σε όλη την οικουμένη με την ευλογία του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, δηλαδή με την αληθινή θεογνωσία, σύμφωνα με την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον μακάριο Αβραάμ: «Η μην ευλογών ευλογήσω σε, και πληθύνων πληθυνώ το σπέρμα σου... και ενευλογηθήσονται εν τω σπέρματί σου πάντα τα έθνη». 

Εδώ ως «ευλογία» ο Δημιουργός εννοεί την αλάνθαστη θεογνωσία και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για το οποίο ο άγιος Απόστολος Παύλος λέγει: «Ου γαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον, αλλ’ ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, εν ω κράζομεν· αββά ο πατήρ». 

Και ο πιστός Απόστολος Πέτρος λέγει: «Μετανοήσατε, και βαπτισθήτω έκαστος υμών επί τω ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και λήψεσθε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Υμίν γαρ εστιν η επαγγελία». Από τα λόγια αυτά του αποστόλου είναι φανερό ότι αυτό που υπόσχεται ο Θεός στον Αβραάμ και σε όλους τους λαούς, οι οποίοι θα πίστευαν στον Χριστό, που επρόκειτο να σαρκωθεί αργότερα, δεν είναι ο πλούτος και η αφθονία των εφήμερων αγαθών, αλλά η καθαρή θεογνωσία, η αλήθεια και το πλήρωμα κάθε αρετής του Αβραάμ διά του Αγίου Πνεύματος. 

Και ποιος αυτόν τον ενάρετο Ιώβ, για τον οποίο ο ίδιος ο Ύψιστος έδωσε μαρτυρία ότι είναι άμεμπτος και θεάρεστος, τον έβαλε να κάθεται στην κοπριά χωρίς ένδυμα, γυμνό, στερημένο από κάθε περιουσία, άστεγο, σαν έναν απλό άνθρωπο, χωρίς υπηρέτες και διασκέδαση, γεμάτο κοπριά ολόκληρο, από το κεφάλι ως τα πόδια; Δεν ήταν ο ίδιος ο θεομίσητος που τον συκοφάντησε στον Ύψιστο λέγοντας: «Μη δωρεάν Ιώβ σέβεται τον Κύριον»; 

Έχοντας αυτόν τον άσπονδο εχθρό, τον λυσσασμένο διώκτη και φθονερό κυνηγό των ψυχών μας, ας μην  απορούμε με τις δυστυχίες που μας βρίσκουν. Είναι αδύνατο για οποιονδήποτε άνθρωπο που ήλθε σε αυτόν τον κόσμο, ακόμη και αν έφθανε αυτός σε μεγάλη ευτυχία, να διάγει αυτήν την πολύπαθη ζωή χωρίς διάφορες θλίψεις.

Αν όμως οι δίκαιοι κατά την κρίση του Θεού υποφέρουν από πολλές θλίψεις, πως τότε εγώ, ο τόσο αμαρτωλός, να καταφέρω να περάσω αυτήν την ζωή χωρίς θλίψεις και πίκρες; Και το εννοώ αυτό για την περίπτωση που υπάρχει κάποια μέριμνα του δικαίου Κριτή για την σωτηρία μου. Ξέρω όμως και είμαι απόλυτα πεπεισμένος, ότι Αυτός μεριμνά για την σωτηρία όλων, όσοι πιστεύουν σε Αυτόν, και διευθετεί τα πάντα προς όφελος των ψυχών μας. 

Ας μη θλιβόμαστε και απελπιζόμαστε υπερβολικά. «Μακάριος ο άνθρωπος, ον αν παιδεύσης, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξης αυτόν του πραΰναι αυτόν αφ’ ημερών πονηρών», λέγει η Αγία Γραφή. Και μία άλλη διδαχή λέγει: «Υιέ, μη ολιγώρει παιδείας Κυρίου, μηδέ εκλύου υπ’ αυτού ελεγχόμενος· ον γαρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγοί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται». Και ο μακάριος Παύλος λέγει: «Ει παιδείαν υπομένετε, ως υιοίς υμίν προσφέρεται ο Θεός· τις γαρ εστιν υιός ον ου παιδεύει πατήρ; Ει δε χωρίς εστε παιδείας, ης μέτοχοι γεγόνασι πάντες, άρα νόθοι εστέ και ουχ υιοί». Και λίγο παρακάτω λέγει: «Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν ου δοκεί χαράς είναι, αλλά λύπης, ύστερον δε καρπόν ειρηνικόν τοις δι’ αυτής γεγυμνασμένοις αποδίδωσι δικαιοσύνης». 

Τα μυστικά της ευχής “Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με” - ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

halkali escort halkali escort istanbul escort beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort sisli escort
aydin escort bingöl escort