ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
30
Ἡ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ μαθητῆ τοῦ Χριστοῦ, ἐκτυλίσσεται διαχρονικὰ ἐν μέσῳ πολλῶν δυσκολιῶν, δυσχερειῶν, κινδύνων καὶ, ἐνδεχομένως, διωγμῶν...

[Διαβάστε περισσότερα...]

23
Μετὰ τὸ ἐθελούσιο πάθος «διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν», τὴν ταφὴ καὶ τὴν τριήμερο ἀνάσταση, ὁ Κύριος ἀνελήφθη στοὺς οὐρανούς, ὅπου καὶ ἐκάθισε ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός...

[Διαβάστε περισσότερα...]

16
Ἡ σημερινὴ περικοπὴ τοῦ Εὐαγγελίου ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς μεγάλης ἀρχιερατικῆς προσευχῆς ποὺ ὁ Χριστὸς ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Θεὸ Πατέρα λίγο πρὸ τοῦ Πάθους του...

[Διαβάστε περισσότερα...]

09
Οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου βλέποντας τὴν ἐλεεινὴ κατάσταση τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ θέλησαν νὰ μάθουν τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους βρέθηκε σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση...

[Διαβάστε περισσότερα...]

02
Ἡ σαμαρείτιδα γυναῖκα, παρὰ τὴν ἁμαρτωλή της βιωτή, ἦταν ἄνθρωπος ποιότητας, ἀλλὰ καὶ πίστεως...

[Διαβάστε περισσότερα...]

26
Ἴσως τὸ μόνο σίγουρο σὲ αὐτὴ τὴ ζωὴ νὰ εἶναι τὸ ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θὰ περάσουμε καὶ θὰ δοκιμαστοῦμε στὸ καμίνι τοῦ πόνου, τῆς ἀσθένειας καὶ τῆς δυστυχίας...

[Διαβάστε περισσότερα...]

19

Τὸν ἀναστάντα Κύριο, πρῶτες τὸν εἶδαν γυναῖκες, δηλαδή, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες Μυροφόρες...

[Διαβάστε περισσότερα...]

12

Ὁ Θωμᾶς ἀδυνατοῦσε νὰ πιστεύσει αὐτὸ ποὺ οἱ ἄλλοι μαθητὲς τοῦ ἔλεγαν ὅτι συνέβη κατὰ τὴν ἀπουσία του...

[Διαβάστε περισσότερα...]

28
Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου ἀποτελεῖ τὴν ἀπόδειξη καὶ τὸ προανάκρουσμα «τῆς κοινῆς (τῶν πάντων) ἀνάστασης»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

21

Ἡ σήμερον ἑορταζόμενη Μαρία ἡ Αἰγυπτία προσφέρεται ὡς τὸ ἄριστο πρότυπο μετανοίας...

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 23 of 25First   Previous   16  17  18  19  20  21  22  [23]  24  25  Next   Last