ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
04
Τὰ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα, τὰ ὁποῖα διαβάζονται στὴν Ἐκκλησία, εἶναι θεοφιλῆ καὶ σωτήρια καὶ συντείνουν στὴν ψυχικὴ ὠφέλεια καὶ σωτηρία τῶν πιστῶν...

[Διαβάστε περισσότερα...]

28
Ἂν καὶ οἱ ἐπιβουλὲς τῶν δαιμόνων κατὰ τῶν ἀνθρώπων εἶναι πολλές, ὅμως ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ εἶναι πολλαπλάσια τῆς κακότητάς τους καὶ ἀναιρεῖ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ μίσους τους...

[Διαβάστε περισσότερα...]

21

Τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἀφορᾶ στὴ θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

14
Εἶπε ὁ Κύριος ὅτι ὁ Νόμος του πρόκειται νὰ τηρηθεῖ στὸ ἀκέραιο καὶ ὅλες του οἱ διατάξεις θὰ ἐφαρμόζονταν...

[Διαβάστε περισσότερα...]

07
Μετὰ τὸ Βάπτισμά του στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ ὁ Κύριος καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴ σύλληψη καὶ φυλάκιση τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, καλεῖ τοὺς πρώτους μαθητές του,...

[Διαβάστε περισσότερα...]

30
Ἡ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ μαθητῆ τοῦ Χριστοῦ, ἐκτυλίσσεται διαχρονικὰ ἐν μέσῳ πολλῶν δυσκολιῶν, δυσχερειῶν, κινδύνων καὶ, ἐνδεχομένως, διωγμῶν...

[Διαβάστε περισσότερα...]

23
Μετὰ τὸ ἐθελούσιο πάθος «διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν», τὴν ταφὴ καὶ τὴν τριήμερο ἀνάσταση, ὁ Κύριος ἀνελήφθη στοὺς οὐρανούς, ὅπου καὶ ἐκάθισε ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός...

[Διαβάστε περισσότερα...]

16
Ἡ σημερινὴ περικοπὴ τοῦ Εὐαγγελίου ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς μεγάλης ἀρχιερατικῆς προσευχῆς ποὺ ὁ Χριστὸς ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Θεὸ Πατέρα λίγο πρὸ τοῦ Πάθους του...

[Διαβάστε περισσότερα...]

09
Οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου βλέποντας τὴν ἐλεεινὴ κατάσταση τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ θέλησαν νὰ μάθουν τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους βρέθηκε σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση...

[Διαβάστε περισσότερα...]

02
Ἡ σαμαρείτιδα γυναῖκα, παρὰ τὴν ἁμαρτωλή της βιωτή, ἦταν ἄνθρωπος ποιότητας, ἀλλὰ καὶ πίστεως...

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 23 of 26First   Previous   17  18  19  20  21  22  [23]  24  25  26  Next   Last