ΔΡΩΜΕΝΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δρώμενα & Ανακοινώσεις
03

«Ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ».

Ετέχθη: φανερώνει το τι έκανε ο Θεός Λόγος. Γεννήθηκε!

Ημίν: φανερώνει για ποιον γεννήθηκε. Για μένα, για σένα, για τον καθένα μας. Για όλη την ανθρωπότητα.

Σήμερον: φανερώνει το πότε γεννήθηκε. Σήμερα.

Σωτήρ: φανερώνει το γιατί, ποιος είναι ο σκοπός που γεννήθηκε.

• «Ίνα λύση τα έργα του διαβόλου». (Α´ Ίω. 3,8)

• «Ζητήσαι και σώσαι το απολωλός». (Λκ´.19,10)

• «Ίνα τας αμαρτίας ημών άρη». (Α´ Ίω. 3,5)

• «Αμαρτωλούς σώσαι, ων πρώτος ειμί εγώ. (Α´ Τιμ.  1,15)

Από εμάς εξαρτάται αν θα του ανοίξουμε την καρδιά μας και θα του την προσφέρουμε, ως φάτνη, για να γιορτάσουμε έτσι την τρίτη Γέννηση του Χριστού, την Ανθρωπολογική και την προσωπική μας Αναγέννηση.


Actions: E-mail | Permalink |