ΔΡΩΜΕΝΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δρώμενα & Ανακοινώσεις
16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ


Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ (COVID 19) ἔχει ἀναστατώσει πολλαπλῶς τὶς ζωές μας. Ὁ κίνδυνος μετάδοσης καὶ διάδοσης τῆς ἀσθένειας ποὺ συνεπάγεται ὁ συνωστισμὸς εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ τεθοῦν περιορισμοὶ στὶς μετακινήσεις καὶ κατ’ ἐπέκταση καὶ στὸ θέμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸ μὲ τὴ σειρά του ἐπηρέασε καὶ τὰ μυστήρια, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ὁ γάμος. Οἱ ἀπαγορεύσεις ποὺ εἶχαν τεθεῖ σὲ ἰσχὺ καὶ συνεχίζουν νὰ ἰσχύουν ὁδήγησαν στὴν ἀκύρωση πολλῶν προγραμματισμένων γάμων. 

Ὡς Μητρόπολη θὰ μπορούσαμε εὔκολα νὰ βροῦμε καὶ νὰ προτείνουμε νέες ἡμερομηνίες τέλεσης τῶν ἀκυρωθέντων γάμων. Ἐπειδὴ ὅμως ὑπάρχει ἡ συνήθεια τὸ μυστήριο νὰ ἀκολουθεῖται ἀπὸ τὸ λεγόμενο γαμήλιο γλέντι, τὸ ὁποῖο τὶς περισσότερες φορὲς γίνεται σὲ κάποιο/α Ἑστιατόριο / Αἴθουσα Δεξιώσεων, ἔχουν παρουσιαστεῖ κάποιες ἀχρείαστες καὶ ἀντιπαραδοσιακὲς περιπλοκές. Ὁ ὄγκος τῶν ἀκυρωθέντων γάμων καὶ ἡ ἀνάγκη ἐπαναπρογραμματισμοῦ τῆς ἡμέρας γιὰ τὸ γαμήλιο γλέντι ἔχει ὁδηγήσει στὴν ἐξάντληση τῶν διαθέσιμων ἡμερομηνιῶν στὰ/ὶς Ἑστιατόρια / Αἴθουσες Δεξιώσεων. Γιὰ ἀντιμετώπιση τῆς κατάστασης οἱ ἰδιοκτῆτες αὐτῶν τῶν χώρων προτείνουν τὴν τέλεση τῶν γάμων καὶ σὲ μέρες ποὺ ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας τηρεῖ ἐγκράτεια, δηλαδὴ Τετάρτη καὶ Παρασκευή.

Ἡ Τετάρτη καὶ ἡ Παρασκευὴ ὅμως δὲν ἀποτελοῦν ἁπλῶς ἡμέρες ποὺ ἀλλάζουμε τὴ διατροφή μας καὶ τρῶμε χορτοφαγικὰ γεύματα οὔτε εἶναι μέρες ποὺ οἱ σχέσεις τῶν συζύγων ἀπαγορεύονται ὡς κάτι τὸ μολυσμένο. Ἡ Τετάρτη καὶ ἡ Παρασκευὴ ὁρίστηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὡς ἡμέρες νηστείας, δηλαδὴ ὡς ἡμέρες πένθους καὶ πνευματικῆς περισυλλογῆς καὶ προσπάθειας νὰ ζήσει κανεὶς ἐντονότερα τὸ μυστήριο τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ γάμος, αὐτὸ τὸ θεόσδοτο μυστήριο, τὸ ὁποῖο εἶναι παράλληλο μὲ τὴ χαρά, τὸν ἐνθουσιασμό, τὴ διάχυση, τὸ ὡραῖο οἰκογενειακὸ καὶ φιλικὸ τραπέζι, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐνταχθεῖ στὴν περίοδο τοῦ πένθους.

Συνεπῶς, ὅσο καὶ νὰ κατανοοῦμε τὴ συνήθεια τοῦ κόσμου νὰ ἀκολουθεῖ τὸν ἑκάστοτε συρμό, ἐν προκειμένῳ τὴ διεξαγωγὴ τῆς γαμήλιας διασκέδασης ἀμέσως μετὰ τὸ μυστήριο τοῦ γάμου, καὶ κυρίως τὴν ἀνάγκη νὰ μὴν χάσει τὰ χρήματα ποὺ προκατέβαλε σὲ Ἑστιατόρια / Αἴθουσες Δεξιώσεων, ἐντούτοις δὲν μποροῦμε νὰ συναινέσουμε σὲ αὐτό. Ἐπειδὴ πρόκειται πλέον γιὰ φαινόμενο μεγάλων διαστάσεων δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει λόγος γιὰ ἄσκηση οἰκονομίας.

Ἀντ’ αὐτοῦ μποροῦμε νὰ ὑποδείξουμε στοὺς μελλόνυμφους ὅτι θὰ μποροῦσε τὸ μυστήριο τοῦ γάμου νὰ προγραμματιστεῖ ξεχωριστὰ γιὰ μία συγκεκριμένη μέρα καὶ νὰ ἀκολουθήσει ἀργότερα, ὅταν βρεθεῖ κατάλληλη ἡμερομηνία, καὶ τὸ γαμήλιο γλέντι. Τὸ εὐκταῖο θὰ ἦταν ἡ νέα ἡμερομηνία γιὰ τὸ γαμήλιο γλέντι νὰ μὴν γίνει Τετάρτη ἢ Παρασκευή. Μποροῦμε ἐπ’ αὐτοῦ νὰ προσεγγίσουμε ὀρθά, ἀγαπητικὰ καὶ κατ’ ἐπέκταση πειστικὰ τὸν ἁπλὸ κόσμο καὶ νὰ τοῦ ὑποδείξουμε τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅσα ἀναφέρθησαν πιὸ πάνω, γιὰ τὸ μυστήριο τοῦ γάμου καὶ τὶς δεξιώσεις ποὺ ἀκολουθοῦν, ἰσχύουν ἀπαρέγκλιτα καὶ γιὰ τὸ μυστήριο τῆς βαπτίσεως.


Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Τριμυθοῦντος Βαρνάβας


Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Τριμυθοῦντος,

τῇ 5ῃ Μαΐου 2020.

 

Σημ.: Ἡ παροῦσα νὰ ἀναρτηθεῖ στὸν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ.

 

Actions: E-mail | Permalink |