ΔΡΩΜΕΝΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δρώμενα & Ανακοινώσεις

Entries for Μάιος 2020

05
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ


Ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ (COVID 19) ἔχει ἀναστατώσει πολλαπλῶς τὶς ζωές μας. Ὁ κίνδυνος μετάδοσης καὶ διάδοσης τῆς ἀσθένειας ποὺ συνεπάγεται ὁ συνωστισμὸς εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ τεθοῦν περιορισμοὶ στὶς μετακινήσεις καὶ κατ’ ἐπέκταση καὶ στὸ θέμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸ μὲ τὴ σειρά του ἐπηρέασε καὶ τὰ μυστήρια, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ὁ γάμος. Οἱ ἀπαγορεύσεις ποὺ εἶχαν τεθεῖ σὲ ἰσχὺ καὶ συνεχίζουν νὰ ἰσχύουν ὁδήγησαν στὴν ἀκύρωση πολλῶν προγραμματισμένων γάμων. 

Ὡς Μητρόπολη θὰ...


[Διαβάστε Περισσότερα...]

Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ