ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΗΜΕΡΟΜ.

ΗΜΕΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΩΡΑ

ΝΑΟΣ

1/12

Σάββατο

Ἑσπερινός

4:00μ.μ.

Νέος Ναός

2/12

Κυριακή

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία

6:30π.μ.

»

3/12

Δευτέρα

Ἑσπερινός (Ἁγίας Βαρβάρας)

4:00μ.μ.

Παλαιὸς Ναὸς

4/12

Τρίτη

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία

Ἑσπερινός (Ἁγίου Σάββα)

6:15π.μ.

4:00μ.μ.

»

»

5/12

Τετάρτη

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία

Ἑσπερινός (Ἁγίου Νικολάου)

6:15π.μ.

4:00μ.μ.

»

»

6/12

Πέμπτη

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία

6:15π.μ.

»

8/12

Σάββατο

Ἑσπερινός (& Ἁγίας Ἄννης & Ἁγίου Ἑρμογένους)

4:00μ.μ.

Νέος Ναός

9/12

Κυριακή

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία

6:30π.μ.

»

11/12

Τρίτη

Ἑσπερινός (Ἁγίου Σπυρίδωνος & Ἁγίου Εὐστρατίου)

4:00μ.μ.

»

12/12

Τετάρτη

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία

6:15π.μ.

»

14/12

Παρασκευή

Ἑσπερινός (Ἁγίου Ἐλευθερίου)

4:00μ.μ.

Παλαιὸς Ναός

15/12

Σάββατο

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία

Ἑσπερινός (& Ἁγίου Μοδέστου)

6:15π.μ.

4:00μ.μ.

»

Νέος Ναός

16/12

Κυριακή

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία (Τῶν Προπατόρων)

6:30π.μ.

»

19/12

Τετάρτη

Παρακλητικὸς Κανόνας στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο

4:30μ.μ.

»

21/12

Παρασκευή

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία

Ἑσπερινός (Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας) & Ἅγιον Εὐχέλαιον

6:45π.μ.

4:00μ.μ.

»

»

22/12

Σάββατο

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία

Ἑσπερινός

6:15π.μ.

4:00μ.μ.

»

»

23/12

Κυριακή

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία (Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως)

6:30π.μ.

»

24/12

Δευτέρα

Μεγάλαι Ὧραι τῶν Χριστουγέννων – Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία

6:00π.μ.

»

 

25/12

Τρίτη

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία (Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ)

5:00π.μ.

»

26/12

Τετάρτη

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία (Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου)

6:30π.μ.

Ἱ.Μ. Ἁγ. Θέκλης

29/12

Σάββατο

Ἑσπερινός

4:00μ.μ.

Νέος Ναός

30/12

Κυριακή

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία (Μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν)

6:30π.μ.

»

31/12

Δευτέρα

Ἑσπερινός (Περιτομὴ τοῦ Χριστοῦ & Μνήμη Μεγάλου Βασιλείου)

4:00μ.μ.

»

 

Σημ.: Παρακαλεῖσθε ὅπως εἰσέρχεσθε στὸν Ναὸ μὲ τὴν ἀνάλογη πρὸς τὸν χῶρο ἐνδυμασία.