ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
  • ΑΡΣΟΣ (Λάρνακος). Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ἐλεούσης. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Ἀνδρέας Χρίστου, Γεώργιος Ἀρτεμίου καὶ Ἀντώνης Ἀντωνίου


  • ΠΥΡΟΪ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀντίπα. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Νικολάου, Κυριάκος Κυπριανοῦ, Ἀνδρέας Σαββίδης καὶ Βάσος Τσαγγάρη

 

  • ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΝΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀνδρονίκου


  • ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Σοφοκλῆς Γιάννακας, Δέσποινα Σωφρονίου, Κυριάκος Ἐρωτοκρίτου, Χάρης Χάρη καὶ Κατερίνα Ἡρακλέους