ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΙ ΝΑΟΙ
  • ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕΜΙΣΤΡΕΛΙΑΣ (Ρωσόφωνος), παρὰ τὸ Ἀλεθρικόν. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Σέργιος Κοσλώφ (τηλ.: 99805842)


  • ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ, παρὰ τὸ Ἀλεθρικόν. Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἀνδρέας Βορκᾶς (τηλ.: 22483662 καὶ 99435768). Διοικεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Ἀρωγῆς Ἑλλήνων τοῦ Πόντου «Τσάλκα» (Πρόεδρος: Ἀβραὰμ Ἀναστασιάδης, τηλ.: 99336031, Γενικὸς Διευθυντής: Θεόδωρος Τσιούπης, τηλ.: 99486039) (Υπό ανέγερση)


  • ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΝΟΥ ΛΥΣΗΣ, παρὰ τὸν Κόρνον. Ἐφημέριοι:Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ (τηλ.: 99065215) καὶ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους (τηλ.: 22531042). Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τὴν πρώτην Κυριακὴν ἑκάστου μηνός


  • ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, παρὰ τὰ Πυργά. Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὑπεύθυνη: Δέσποινα Μαππούρα (τηλ.: 22532461 καὶ 22677794)


  • ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ, παρὰ τὸ Ἰδάλιον. Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τὸ πρῶτον Σάββατον ἑκάστου μηνός