ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

Μὲ πρόνοια τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, ἱδρύθηκε Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, στὴν ὁποία παραδίδονται μαθήματα ἀπὸ ἔμπειρους καὶ ἐπιστημονικῶς κατηρτισμένους Μουσικοδιδασκάλους, πρὸς διαφύλαξη καὶ προώθηση τοῦ πολύτιμου αὐτοῦ θησαυροῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης.


Ὑπεύθυνοι: Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου (διευθυντής), τηλ. 99442469, Σπύρος Ἰωάννου, τηλ. 99870253.