ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
Θεῖο Κήρυγμα
Τὸν θεῖο λόγο κηρύττουν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας, ὡς ἐπίσης καὶ Ἱερεῖς καὶ Θεολόγοι τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας.

Κατηχητικὲς Συνάξεις
Κατηχητικὲς συνάξεις ὅλων τῶν βαθμίδων λειτουργοῦν σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ἐνορίες καὶ κοινότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Σὲ αὐτὲς διδάσκουν Ἱερεῖς, Θεολόγοι, Καθηγητές, Διδάσκαλοι καὶ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἔλαβαν εἰδικὴ ἐκπαίδευση.


Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν
Ὑπὸ τὴν εὐλογία καὶ πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, λειτουργοῦν στὶς περισσότερες ἐνορίες Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν.


Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς
Σὲ ἀρκετὲς ἐνορίες γίνονται τακτικὲς συγκεντρώσεις γιὰ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ πνευματικὴ οἰκοδομὴ τῶν πιστῶν.
Ἐνοριακὲς Φιλόπτωχοι Ἀδελφότητες
Σκοπὸς τῆς Ἐνοριακῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος εἶναι ἡ παροχὴ βοήθειας πρὸς τοὺς φτωχοὺς καὶ ἀναξιοπαθοῦντες, οἱ ὁποῖοι ζοῦν σὲ συγκεκριμένη ἐνορία ἢ κοινότητα.


Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Μὲ πρόνοια τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, ἱδρύθηκε Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, στὴν ὁποία παραδίδονται μαθήματα ἀπὸ ἔμπειρους καὶ ἐπιστημονικῶς κατηρτισμένους Μουσικοδιδασκάλους, πρὸς διαφύλαξη καὶ προώθηση τοῦ πολύτιμου αὐτοῦ θησαυροῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης.
Ὑπεύθυνοι: Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου (διευθυντής), τηλ. 99442469, Σπύρος Ἰωάννου, τηλ. 99870253.

Ποιμαντικὴ Διακονία Ἐθνικῆς Φρουρᾶς
Σὲ ὅλες τὶς μονάδες τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας γίνονται καθ’ ἕκαστο μῆνα ἁγιασμὸς καὶ ὁμιλία. Τελεῖται, ἐπίσης, ἡ θεία Λειτουργία καὶ τὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Σκοπὸς εἶναι ὁ πνευματικὸς καταρτισμὸς τῶν στρατιωτῶν καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἰδιαίτερων προβλημάτων, τὰ ὁποῖα αὐτοὶ ἀντιμετωπίζουν. Στὸ ἔργο αὐτὸ συμμετέχουν οἱ Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου, Παῦλος Ἀντωνίου, Ἀνδρέας Βορκᾶς, Ἀναστάσιος Ὀδυσσέως καὶ Σπυρίδων Ζαχαριάδης καὶ ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Οἰκον. Ἰωάννης Ἰωάννου.


Ἔντυπα
Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη καὶ σὲ μερικὲς ἐνορίες αὐτῆς, ἐκδίδονται ἔντυπα ὀρθόδοξης πνευματικῆς μαρτυρίας καὶ πνευματικῆς οἰκοδομῆς, ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους τῶν κατὰ τόπους ἱερῶν ναῶν καὶ χριστιανικῶν κινήσεων.
Τὰ ἔντυπα εἶναι: 1. Ἅγιος Σπυρίδων (περιοδικὴ ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος), 2. Εὐαγγελισμός (μηνιαία ἔκδοση Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου), 3. Ὁ Τροπαιοφόρος (διμηνιαία ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ὀλυμπίων) καὶ 4. Ἀπόστολοι ἐκ περάτων (μηνιαία ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως καὶ Ἁγίας Μαρίνης Πέρα Χωρίου).