ΕΝΤΥΠΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν καὶ εἰς μερικὰς ἐνορίας αὐτῆς ἐκδίδονται ἔντυπα ὀρθοδόξου πνευματικῆς μαρτυρίας καὶ πνευματικῆς οἰκοδομῆς ὑπὸ τῶν ὑπευθύνων τῶν κατὰ τόπους ἱερῶν ναῶν καὶ χριστιανικῶν κινήσεων.

Επίσης, εκδόθηκαν τα πιο κάτω:

  1. Γάμος. Σκοπός, νόημα και αξία
  2. Εκκλησία και κατήχηση
  3. Τριμυθούντια αγιολογικά-Άγιος Φωκάς.