ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ

Entries for Νοέμβριος 2019

26

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. 18, 35-43)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. 13, 10-17)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ) (Λκ. 14, 16-24)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (Μθ. 1, 1-25)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (Μθ. 2, 13-23)

[Διαβάστε Περισσότερα...]