ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ

Entries for Δεκέμβριος 2019

31

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (Μρ. 1, 1-8)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (Μθ. 4, 12-17)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. 17, 12-19)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. 19, 1-10)

[Διαβάστε Περισσότερα...]