ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
29

 

 1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (Ἰω. 9, 1-38)
 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Ἰω. 17, 1-13)
 3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Ἰω. 7, 37-52˙ 8, 12)
 4. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Μθ. 10, 32-33˙ 37-38. 19, 27-30)
 5. ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Α΄ Κορ. 4, 9-16)

[Διαβάστε περισσότερα...]

29

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ


 1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (Ἰω. 9, 1-38)
 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Ἰω. 17, 1-13)
 3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Ἰω. 7, 37-52˙ 8, 12)
 4. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Μθ. 10, 32-33˙ 37-38. 19, 27-30)
 5. ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Α΄ Κορ. 4, 9-16)

[Διαβάστε περισσότερα...]

09

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μρ. 9, 17-31)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μρ. 10, 32-45)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (Ἰω. 12, 1-18)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Ἰω. 1, 1-17)

 

 

 

[Διαβάστε περισσότερα...]

01

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

 1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μθ. 25, 14-30)
 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μθ. 15, 21-28)
 3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ  (Λκ. 18, 10-14)
 4. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΩΤΟΥ (Λκ. 15, 11-32)

 

[Διαβάστε περισσότερα...]

23
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (Μθ. 3, 13-17) Σήμερα, κατὰ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Φώτων, δηλαδὴ τῆς βάπτισης τοῦ Χριστοῦ, ἐπιτελοῦνται θαυμαστὰ πράγματα. Οἱ κολυμβῆ...

[Διαβάστε περισσότερα...]