ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
09

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μρ. 9, 17-31)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μρ. 10, 32-45)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (Ἰω. 12, 1-18)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Ἰω. 1, 1-17)

 

 

 

[Διαβάστε περισσότερα...]

01

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

  1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μθ. 25, 14-30)
  2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μθ. 15, 21-28)
  3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ  (Λκ. 18, 10-14)
  4. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΩΤΟΥ (Λκ. 15, 11-32)

 

[Διαβάστε περισσότερα...]

23
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (Μθ. 3, 13-17) Σήμερα, κατὰ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Φώτων, δηλαδὴ τῆς βάπτισης τοῦ Χριστοῦ, ἐπιτελοῦνται θαυμαστὰ πράγματα. Οἱ κολυμβῆ...

[Διαβάστε περισσότερα...]