ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

Ενδείξεις για Ιανουάριος 2019

23
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (Μθ. 3, 13-17) Σήμερα, κατὰ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Φώτων, δηλαδὴ τῆς βάπτισης τοῦ Χριστοῦ, ἐπιτελοῦνται θαυμαστὰ πράγματα. Οἱ κολυμβῆ...

[Διαβάστε περισσότερα...]