ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

Ενδείξεις για Απρίλιος 2019

09

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μρ. 9, 17-31)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μρ. 10, 32-45)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (Ἰω. 12, 1-18)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Ἰω. 1, 1-17)

 

 

 

[Διαβάστε περισσότερα...]