Άγιος Σπυρίδωνας ο Θαυματουργός

Ὁ Άγιος Σπυρίδων ἔζησε τὸν 4ο αἰῶνα, τὴν ἐποχὴ ποὺ αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Μ. Κωνσταντῖνος. Γεννήθηκε στὴ νῆσο Κύπρο καὶ ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας ἀσχολήθηκε, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ πατριάρχης Ἰακώβ, μὲ τὴ διαποίμανση προβάτων. Ἦταν ἄνθρωπος ἰδιαίτερα ἁπλοῦς καὶ σεμνὸς στὸ ἦθος. Διακρινόταν γιὰ τὴν πραότητα καὶ τὴ μεγάλη του ταπείνωση καὶ μειλιχιότητα. Ἀγαποῦσε τὴν ἡσυχία καὶ μακριὰ ἀπὸ τὸ πολύβουο πλῆθος φρόντιζε καὶ ἀγωνιζόταν στὴν ἐπιμέλεια τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς τήρησης τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

Μετὰ τὸν θάνατο τῆς συμβίου του καταστάθηκε ἐπίσκοπος τῆς πόλεως τῆς Τριμυθοῦντος. Ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ ποίμανε θεαρέστως τὸ ἐμπιστευθὲν εἰς αὐτὸν ποίμνιο καὶ φρόντισε τόσο γιὰ τὶς πνευματικὲς ὅσο καὶ τὶς ὑλικές του ἀνάγκες. Μιμούμενος τὸν Ἀβραὰμ ἦταν πάντοτε εὐπρόσιτος καὶ κοινωνικὸς στοὺς πένητες καὶ τοὺς ξένους, βοηθοῦσε ποικιλοτρόπως τοὺς ἐμπερίστατους, παρέθετε τράπεζα στοὺς φτωχοὺς καὶ πεινασμένους, ἀνάπαυε τοὺς κόπους τῶν ὁδοιπορούντων.

Ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν δωρεοδότη Θεό, ἐνῷ ἀκόμη ἦταν ἐν ζωῇ, τοῦ χαρίσματος τῆς θαυματουργίας. Θεράπευε τὶς ἀσθένειες τῶν σωμάτων, ἐπιτιμοῦσε καὶ ἐξεδίωκε τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα, ἀνέστησε νεκρούς, ἐξοῦ καὶ ἡ προσηγορία του ὡς θαυματουργός.

Κοιμήθηκε εἰρηνικὰ στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 348 καὶ τάφηκε στὴν ἐπισκοπή του. Τρεῖς αἰῶνες ἀργότερα, ἀπὸ τὸν φόβο τῶν ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν, τὸ ἄφθαρτο σκήνωμά του μεταφέρθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ κατατέθηκε στὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Λίγα χρόνια μετὰ τὴν ἅλωση τοῦ 1453, μεταφέρθηκε κρυφὰ στὴ νῆσο Κέρκυρα, ὅπου καὶ φυλάσσεται μέχρι τῆς σήμερον.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ - ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ


ΒΙΝΤΕΟ


Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμυθούντος κ. Βαρνάβας

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λεμεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου 1958. Ἀπεφοίτησε τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τὸ ἔτος 1980. Ἐνετάχθη εἰς τὴν μοναστικὴν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου τὸ 1981. Ἐκάρη μεγαλόσχημος μοναχὸς τὸ ἔτος 1983, ἐνῶ τὸ ἴδιον ἔτος ἐχειροτονήθη Διάκονος. Τὸ ἔτος 1985 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος.

Τῇ 20ῇ Ἰουλίου 2007 ἐξελέγη, ψήφῳ κλήρου καὶ λαοῦ, Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος. Ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος τὴν 21ην Ἰουλίου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Παλλουριωτίσσης. Τὸ ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐγένετο ἡ ἐνθρόνισίς του εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου. Ὀνομαστικὴ ἑορτή: 11 Ἰουνίου.


Ιστορικό Ιεράς Μητροπόλεος Τριμυθούντος

- Η μητρόπολη είναι γνωστή από τους πρώτους κιόλας βυζαντινούς χρόνους, λόγω του μεγάλου πατέρα και Αγίου ολόκληρης της Ορθόδοξης Εκκλησίας Σπυρίδωνος του Θαυματουργού.

- Με την πάροδο του χρόνου η Μητρόπολη εγκαταλήφθηκε και αργότερα λειτουργούσε ως χωροεπισκοπή υπό τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.

- Με την συρρίκνωση του Κυπριακού Ελληνισμού από την εισβολή του 1974 δημιουργήθηκαν πολλοί προσφυγικοί συνοικισμοί. Η εκκλησία της Κύπρου για να επιτύχει τη διαποίμανση όλου αυτού του χριστιανικού πληρώματός της, δημιούργησε νέες Ιερές Μητροπόλεις προκειμένου να περιβληθεί με περισσότερη πνευματική φροντίδα το πολυπληθές χριστιανικό πλήρωμα.

- Η Μητρόπολη ανασυστάθηκε λοιπόν, από τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστομο τον Β΄ το 2007. Η Ιερά Σύνοδος προέβη στην πλήρωση της έδρας της νέας Μητρόπολις. Ψήφος κλήρου και λαού εξέλεξε Μητροπολίτη τον Ιερομόναχο Βαρνάβα Σταυροβουνίωτη.

- Περιλαμβάνει τους δήμους Ιδαλίου, Αθηαίνου, Λευκάρων και άλλες τριάντα πέντε κοινότητες, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή.

- Ιδιαίτερη ευλογία θεωρείται και η ύπαρξη εντός της Μητροπολιτικής περιφέρειας δύο γυναικείων Μονών, του Αγίου Μηνά και της πρωτομάρτυς Θέκλης, πρότυπα κοινοβιακής ζωής και γνήσιου μοναχισμού.

- Η Επισκοπή καυχάται για το πλήθος των τοπικών Αγίων, οι οποίοι είτε γεννήθηκαν είτε τελειώθηκαν τελειώθηκαν εν οσιότητι και δικαιοσύνη στα όρια αυτής.

- Στο Συναξάρι της Κωνσταντινούπολης εκτός του Αγίου Σπυρίδονα, μνημονεύονται και οι Νέστωρ και Αρκάδιος, ως επίσκοποι Τριμυθούντος στις 6 Μαρτίου, καθώς επίσης ο Τριμυθούντος Γεώργιος.

- Καύχημα καυχημάτων αυτής ο Μέγας Νεόφυτος ο Έγκλειστος, ο οποίος έλκει την καταγωγή του στα Λεύκαρα, αλλά και ο Αθανάσιος ο Πεντασχοινίτης, Φώτιος της Αθηαίνου, Θεόδωρος ο εν Ιδαλίω, Ευτύχιος στο χωριό Νήσου, Σωζόμενος ο εν Ποταμία και Ιωάννης ο Ποταμίτης δίπλα από το χωριό Σιά.

- Ο τάφος του πολιούχου και εφόρου της Μητρόπολης, Αγίου Σπυρίδονα είναι απρόσιτος, λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής. Η μονή του, μαζί με την αφιερωμένη στους τριακοσίους δεκαοκτώ θεοφόρους πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου βασιλής, εντός της οποίας βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου, χρησιμοποιήται από τους άθεους Αγαρηνούς σαν τόπος στρατοπεδεύσεως και διαφύλαξης πολεμικού υλικού.

Βιντεοθήκη Ιεράς Μητροπόλεος Τριμυθούντος