Κατάλογος Κληρικών / Ενορίες


ΔΗΜΟΙ

ΙΔΑΛΙΟN:
Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Εὐαγγελίστριας (Μητροπολιτικός) 

Πρωτ. Σπυρίδων Ζαχαριάδης 99068781/99429265
Διάκ. Δημήτριος Δημαρᾶς 96193353
Διάκ. Χρῆστος Σαντορινιός 99084041

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
Πρωτ. Μάριος Καλλένος 99575932

ΑΘΗΑΙΝΟΥ:
Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας
Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου 24522792
Πρωτ. Θεόδουλος Ροκόπου 99532795
Πρωτ. Παναγιώτης Ἀθανασίου 24524515/99134428
Πρεσβ. Πέτρος Χ’’Κώστα 24522456

ΛΕΥΚΑΡΑ:
Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Σταυροῦ
Οἰκον. Χριστομάριος Παπαγεωργίου 24342871


ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Θεοδώρου
Ἀρχιμ. Πανάρετος Κυπριανοῦ 99006924


ΑΛΑΜΙΝΟΣ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Μάμαντος
Ἐφημέριος: Οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Παναγίας Ἀθηαίνου 22527000

ΑΛΑΜΠΡΑ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης καὶ Ἱερὸς
Ναὸς Ἀναστάσεως Σωτῆρος Χριστοῦ
Οἰκον. Λοΐζος Κούτσιος 22522353

ΑΛΕΘΡΙΚΟ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἐπιφανίου
Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Μούγιας 99787604

ΑΝΑΦΩΤΙΑ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου
Πρεσβ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους 99119549

ΒΑΒΛΑ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου
Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Νικολαΐδης 96606429/24322760

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ:
Ἱερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ 99065215
Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους 22531042

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ:
Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας
Οἰκον. Βαρνάβας Παφίτης 99441095

ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Χαραλάμπους
Πρεσβ. Βασίλειος Βασιλείου 99352663

ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΑΡΑ:
Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ἐλεούσης
Οἰκον. Σωτήριος Παπαγεωργίου 24342508

ΚΙΒΙΣΙΛΙ:
Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας
Πρεσβ. Μάριος Ἰακώβου 96898658

ΚΟΡΝΟΣ:
Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου
Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ 99065215
Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους 22531042

ΚΟΦΙΝΟΥ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Μοδέστου καὶ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Καρπασίτιδος
Οἰκον. Ἀνδρέας Παρπόττας 99682813/24322500
Πρεσβ. Θεοφάνης Εὐθυμίου 95125369

ΛΑΓΙΑ:
Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας
Πρεσβ. Χριστόδουλος Ἀνδρέου 99584644

ΜΑΡΙ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Σπυρίδωνος
Πρεσβ. Γεώργιος Ττόφα 97773132/24333175

ΜΑΡΩΝΙ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου
Πρεσβ. Παναγιώτης Χατζημηνᾶς 99648343

ΜΕΝΟΓΙΑ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης 22527000

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Οἰκον. Ἰωάννης Ἰωάννου 99695795
Πρεσβ. Χρῖστος Παπασιάντης 99573750

ΝΗΣΟΥ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς
Πρωτ. Θεόδωρος Εὐθυμίου 99687056/22525850

ΟΛΥΜΠΙΑ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου καὶ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἐπιφανίου
Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου 99442469
Πρωτ. Διομήδης Παπουὴς 99518058
Πρεσβ. Κυπριανὸς Ἀθανασίου 99118194

ΟΡΑ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Οἰκον. Ἀνδρέας Παραδεισιώτης 24352509
Πρεσβ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης 99403645

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ:
Ἱερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως καὶ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Πρωτ. Ἀνδρέας Βορκᾶς 99435768/22483662

ΠΟΤΑΜΙΑ:
Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Σταυροῦ
Πρεσβ. Ἀριστείδης Σάββα 99473527

ΠΥΡΓΑ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Πρωτ. Ἀναστάσιος Ὀδυσσέως 99876180/22531009

ΣΙΑ:
Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας
Οἰκον. Ἰωάννης Τρύφωνος 22533765
Πρεσβ. Ἀναστάσιος Παναγῆ 97824889

ΣΚΑΡΙΝΟΥ:
Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ὁδηγητρίας Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 22527000

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΥΓΙΟΥ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Βαρνάβα
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης 22527000
Πρεσβ. Δημήτριος Μιχαήλου 99282507

ΤΟΧΝΗ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
Πρωτ. Παῦλος Ἀντωνίου 99549648/24333394

ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου
Οἰκον. Νικόλαος Βρακᾶς 24322501

ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Πρωτ. Πέτρος Παπαπέτρου 99763488

ΨΕΥΔΑΣ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου
Πρωτ. Κωνσταντῖνος Γεωργίου 22533275
Διάκ. Γεώργιος Σταύρου 99989415


ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΙ ΝΑΟΙ

ΑΛΕΘΡΙΚΟ:
Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Σεμιστρέλιας
(Ρωσόφωνος)
Πρεσβ. Σέργιος Κοσλὼφ 99805842

Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Σουμελᾶ
Πρωτ. Ἀνδρέας Βορκᾶς 99435768

ΚΟΡΝΟΣ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Εὐφημιανοῦ Λύσης
Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ 99065215
Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους 22531042

ΠΥΡΓΑ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀλεξάνδρου
Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 22527000

ΙΔΑΛΙΟ:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀρτεμίου
Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 22527000

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ:
Ἱδρυματικὸς Ναὸς Ὁσίας Ὀλυμπιάδος
(παρὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Θέκλης)
Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 22527000

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ:
Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας
(κτῆμα Κουσιουμῆ)
Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 22527000Empty
Click + to add content
Empty
Click + to add content