Ημερομηνία Πανηγύρεως


Μητροπολιτικὸς Ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας, Δάλι


Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου, Κόρνος


Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου καὶ Ἁγίου Ἐπιφανίου, Λύμπια


Ἱερὸς Ναὸς Αναστάσεως του Σωτήρος, Πέρα Χωριό


Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, Τόχνη


Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας, Καλαβασός


Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, Ψευδάς


Ἱερὸς Ναὸς Αναστάσεως, Αλάμπρα


Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Καρπασίτιδος, Κοφίνου


Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου, Αναφωτία

Δῆμος Ἰδαλίου 

2/9 Αγίου Μάμαντος 

9/10 Ἁγίων Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας 

25/3 Παναγίας Εὐαγγελίστριας (Μητροπολιτικὸς Ναός) 

21/5 Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης [Ενορία Καλλιθέας – Ηλιούπολης] 

20/10 Ἁγίου Ἀρτεμίου 

Δῆμος Ἀθηαίνου 

22/9 Ἁγίου Φωκᾶ 

Δῆμος Λευκάρων 

14/9 Τιμίου Σταυροῦ 

Ἁγιος Θεόδωρος 

17/2 Ἁγίου Θεοδώρου Τήρωνος 

Ἀλαμινὸς 

2/9 Ἁγίου Μάμαντος 

Αλάμπρα 

17/7 Ἁγίας Μαρίνης 

Ἀλεθρικὸ 

12/5 Ἁγίου Ἐπιφανίου 

Ἀναφωτία 

26/2 Ἁγίας Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος 

26/10 Ἁγίου Δημητρίου 

Βάβλα 

23/4 Ἁγίου Γεωργίου 

Δελίκηπος 

6/8 Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 

Ζύγι 

6/1 Θεοφάνια - Κατάδυσις Τιμίου Σταυροῦ 

11/6 Ἀπ. Βαρνάβα 

Καλαβασὸς 

25/3 Παναγίας Τητηότισσας 

Κάτω Δρῦς 

10/2 Ἁγίου Χαραλάμπους 

Κάτω Λεύκαρα 

8/9 Παναγίας Ἐλεούσης 

Κιβισιλί 

15/8 Παναγίας 

Κόρνος 

29/8 Τιμίου Προδρόμου 

Κοφίνου 

2/8 Ἁγίας Φωτεινῆς Καρπασίτιδος 

16/12 Ἁγίου Μοδέστου 

Λάγια 

15/8 Παναγίας 

Μαρὶ 

12/12 Ἁγίου Σπυρίδωνος 

Μαρώνι 

23/4 Ἁγίου Γεωργίου 

3/11 Ἁγίου Γεωργίου 

Μενόγια 

18/1 Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου 

Μοσφιλωτὴ 

24/9 Ἁγίας Θέκλης 

Νήσου 

26/7 Ἁγίας Παρασκευῆς 

Ὀλύμπια 

14/9 Ύψωσης Τιμίου Σταυρού 

12/5 Ἁγίου Ἐπιφανίου 

Ὀρὰ 

17/7 Ἁγίας Μαρίνης 

Πέρα Χωρίο 

6/8 Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 

17/7 Ἁγίας Μαρίνης 

Ποταμιὰ 

14/9 Τιμίου Σταυροῦ 

Πυργὰ 

17/7 Ἁγίας Μαρίνης 

Σιὰ 

21/5 Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

8/9 Παναγίας Χρυσελεούσας 

Σκαρίνου 

8/9 Παναγίας Ὁδηγητρίας 

Τόχνη 

21/5 Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

Χοιροκοιτία 

27/11 Ἁγίου Ἰακώβου Πέρσου 

Ψεματισμένος 

17/7 Ἁγίας Μαρίνης 

Ψευδᾶς 

26/9 Μετάστασις Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου

Empty
Click + to add content
Empty
Click + to add content