Ιερές Μονές

Ἀνδρῴα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ.

Εὑρίσκεται ὑπὸ τουρκικὴν κατοχήν.

Πανηγυρίζει τὴν 12ην Δεκεμβρίου.


Γυναικεῖαι

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ (παρὰ τὸ χωρίον Μοσφιλωτή, Τ.Κ. 7644). Κοινόβιον. Ἡγουμένη: Κωνσταντία Μοναχή. Σύμβουλοι: Μοναχαὶ Εὐλογία καὶ Θέκλα. Ἀριθμὸς μοναζουσῶν: 10.

Τηλ.: 22532533, τηλεομ.: 22532533.

Ἐφημέριος: οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων.

Πανηγυρίζει τὴν 24ην Σεπτεμβρίου.

https://mosfiloti.org/portfolio-item/moni-agias-theklas/


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (παρὰ τὸ χωρίον Βάβλα, Τ.Κ. 7717, Λάρνακα). Κοινόβιον. Ἡγουμένη: Μαγδαληνὴ Μοναχή. Σύμβουλοι: Μοναχαὶ Ἀθανασία καὶ Συγκλητική. Ἀριθμὸς Μοναζουσῶν: 12.

Τηλ.: 24342952, τηλεομ.: 24342755.

Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Πανηγυρίζει τὴν 11ην Νοεμβρίου.

https://www.vavlavillage.com/portfolio-item/moni-agiou-mina/


Empty
Click + to add content
Empty
Click + to add content