Ιεροί Ναοί

ΙΔΑΛΙΟΝ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Εὐαγγελιστρίας (Μητροπολιτικὸς Ναός). Ἐφημέριος: Πρωτ. Σπυρίδων Ζαχαριάδης (τηλ.: 22526352, 99068781 καὶ 99429265) καὶ Διάκονος: Δημήτριος Δημαρᾶς (τηλ.: 96193353). Ψάλται: Σπύρος Ἰωάννου, Συμεὼν Ματσάγκος καὶ Χρύσανθος Ἀντωνίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Σπυρίδων Ζαχαριάδης, Στυλιανὸς Κεπόλας, Κυριάκος Λαγός, Χρυσόστομος Παπαβαρνάβας, Κώστας Κανιὸς καὶ Μαρία Κυπριανοῦ.

https://www.facebook.com/panayiaevangelistria/

ΙΔΑΛΙΟΝ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἐφημέριος: Οἰκον. Μάριος Καλλένος (τηλ.: 99575932). Ψάλται: Δημήτρης Πουλίτσης, Λεόντιος Χρυσάνθου καὶ Κυπριανὸς Ὀλυμπίου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Μάριος Καλλένος, Κυριάκος Κυριάκου, Εὐάγγελος Γεωργιάδης, Εὐγένιος Εὐγενίου, Λεωνίδας Λεωνίδου, Φίλιππος Σάκκαλλος, Κυπριανὸς Ὀλυμπίου, Σάββας Κωνσταντίνου καὶ Ρένος Νικολάου.

https://www.facebook.com/ΙΝ-Αγίων-Κωνσταντίνου-και-Ελένης-Ιδαλίου-104093464598175/

ΑΘΗΑΙΝΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου (τηλ.: 24522792), Πρωτ. Θεόδουλος Ροκόπου (τηλ.: 99532795) καὶ Πρεσβ. Πέτρος Χ´´Κώστα (τηλ.: 24522456). Ψάλται: Εὐάγγελος Γεωργίου καὶ Ἰωάννης Βάσου Χάμπου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου, Πρωτ. Θεόδουλος Ροκόπου, Πρεσβ. Πέτρος Χ’’Κώστα, Ἰωάννης Βάσου Χάμπου, Κώστας Κουκκουλλῆς, Ἰωνᾶς Παπαπέτρου καὶ Χαρίδημος Χατζηχάρος.

ΛΕΥΚΑΡΑ. Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Σταυροῦ. Ἐφημέριος: Οἰκον. Χριστομάριος Παπαγεωργίου (τηλ.: 24342871). Ψάλται: Σάββας Παφίτης, Μάριος Ττεραλῆς καὶ Ραφαὴλ Παπασωτηρίου. Ἐπίτροποι: Μιχάλης Λοΐζου, Οἰκον. Χριστομάριος Παπαγεωργίου, Εὐδοκία Σταυρῆ, Ἀντώνης Ἀριστοδήμου, Ἀνδρέας Σταυρινοῦ καὶ Μαργαρίτα Κολᾶ.

https://www.facebook.com/Εκκλησία-Τιμίου-Σταυρού-Πάνω-Λευκάρων-111472440520548/

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Θεοδώρου. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Πανάρετος Κυπριανοῦ (τηλ.: 99006924). Ψάλται: Βίκτωρας Στυλιανοῦ, Αὐγουστῆς Θωμᾶ καὶ Σάββας Μιχαήλ. Ἐπίτροποι: Γεώργιος Ἐλευθερίου, Νῖκος Κουμῆς, Γρηγόρης Ποιηταρίδης, Κυριάκος Παφίτης, Εὐδόκιος Θεοδώρου καὶ Ἰωάννα Χρυσάνθου.

ΑΛΑΜΙΝΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Μάμαντος. Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.. Ψάλται: Κυριάκος Νεοφύτου καὶ Λαβίθης Λαβίθη. Ἐπίτροποι: Θεοτόκης Σταύρου, Ἀντώνιος Χρυσάνθου, Γεώργιος Κουμῆς καὶ Ροδοθέα Ἀριστοδήμου.

ΑΛΑΜΠΡΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης καὶ Ἱερὸς Ναὸς Ἀναστάσεως Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐφημέριος: Οἰκον. Λοΐζος Κούτσιος (τηλ.: 22522353). Ψάλται: Γεώργιος Ἰωάννου καὶ Γεώργιος Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Λοΐζος Κούτσιος, Σοφοκλῆς Σοφοκλέους, Ἀνδρούλα Βορκᾶ, Γεώργιος Μιχαήλ (Κκαϊλῆ), Σωτήριος Φοινικαρίδης καὶ Εἰρήνη Δημητρίου.

ΑΛΕΘΡΙΚΟΝ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἐπιφανίου. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Μούγιας (τηλ.: 99787604). Ψάλται: Λάμπρος Κλεοβούλου καὶ Σταῦρος Χριστοδούλου. Ἐπίτροποι: Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Μούγιας, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Ἰωάννης Γεωργίου, Ἐλισάβετ Μηνᾶ, Μαργαρίτα Ἀντωνίου, Ἑλένη Ἀντωνίου καὶ Εὐανθία Ἐρωτοκρίτου.

ΑΝΑΦΩΤΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους (τηλ.: 99119549). Ψάλται: Ἀνδρέας Ἰωάννου καὶ Κώστας Ἀντωνίου. Ἐπίτροποι: Κώστας Ἀντωνίου, Πρεσβ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Ἰωάννης Χατζηγιάννης, Ἀντώνιος Τζουλίου, Ἀνδρέας Εὐαγγέλου, Κυριάκος Παπαγεωργίου, Εὐάγγελος Κίττος καὶ Σάββας Εὐσταθίου.

ΒΑΒΛΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Νικολαΐδης (τηλ.: 24322760 καὶ 96606429). Ψάλτης: Πανῖκος Χατζηγιάγκου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Νικολαΐδης, Λοΐζος Χατζηχαραλάμπους καὶ Γεώργιος Παύλου.

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ (τηλ.: 99065215) καὶ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους (τηλ.: 22531042). Ἐπίτροποι: Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ, Χριστάκης Ἀνδρέου καὶ Κυριακὴ Κοζάκου. Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τὸ πρῶτον Σάββατον ἑκάστου μηνός.

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας. Ἐφημέριος: Οἰκον. Βαρνάβας Παφίτης (τηλ.: 99441095). Ψάλται: Κυριάκος Αὐγουστῆ, Ἄθως Εὐτυχίου καὶ Κωνσταντῖνος Νικολάου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Βαρνάβας Παφίτης, Ἄννα Γιάλλουρου, Παντελῆς Γεωργίου, Ἀναστάσης Ἀναστασίου, Ἀναστασία Σταύρου, Χριστίνα Νάκου, Κυριάκος Μάγου καὶ Χριστίνα Κονταρᾶ.

ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Χαραλάμπους. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Βασίλειος Βασιλείου (τηλ.: 99352663). Ψάλται: Ἀνδρέας Νικολάου, Γιαννάκης Χρίστου, Ἰάκωβος Καρνιώτης καὶ Ἀνδρέας Ἀγγελίδης. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Βασίλειος Βασιλείου, Μιχάλης Παύλου, Ἀνδρέας Ἀνδρέου, Παναγιώτα Δημητρίου καὶ Λυγία Νικολάου.

ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΑΡΑ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ἐλεούσης. Ἐφημέριος: Οἰκον. Σωτήριος Παπαγεωργίου (τηλ.: 24342508). Ψάλτης: Σάββας Στυλιανοῦ. Ἐπίτροποι: Ἄννα Λάμπρου καὶ Παναγιώτα Κωνσταντίνου.

ΚΙΒΙΣΙΛΙ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Μάριος Ἰακώβου (τηλ.: 96898658). Ψάλται: Μιχαὴλ Σαββίδης καὶ Μιχάλης Ἀνδρέου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Μάριος Ἰακώβου, Ἀντώνης Εὐαγγέλου, Παντελῆς Σεργίου, Αἰκατερίνη Λοΐζου, Γεσθημανῆ Μιλτιάδους, Μιχάλης Ψαρρᾶς καὶ Σοφία Τσόκκου.

ΚΟΡΝΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ (τηλ.: 99065215) καὶ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους (τηλ.: 22531042). Ψάλται: Νεκτάριος Ἰωάννου, Δημήτρης Παπαθανασίου, Στυλιανὸς Χρίστου, Θεοφάνης Ἰωακείμ, Παναγιώτης Δημόπουλος, Γεώργιος Κυριάκου καὶ Χρῖστος Χρίστου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ, Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους, Κυριάκος Λοϊζίδης, Χαράλαμπος Λοΐζου, Νεόφυτος Λάμπρου, Λουΐζα Κωνσταντίνου καὶ Χαράλαμπος Χαραλάμπους.

https://www.facebook.com/Ιερός-Ναός-Τιμίου-Προδρόμου-Κόρνος-206729263259142/

ΚΟΦΙΝΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Μοδέστου καὶ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Καρπασίτιδος. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἀνδρέας Παρπόττας (τηλ.: 24322500 καὶ 99682813) καὶ Πρεσβ. Θεοφάνης Εὐθυμίου (τηλ.: 95125369). Ψάλται: Θεοφάνης Νικολάου καὶ Ἀπόστολος Τσιάπος. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἀνδρέας Παρπόττας, Πρεσβ. Θεοφάνης Εὐθυμίου, Ἀντώνης Κουντουρέτης, Κυριάκος Αὐξέντη,Μιχάλης Μιχαὴλ καὶ Νῖκος Χ’’Μιχαήλ.

ΛΑΓΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Χριστόδουλος Ἀνδρέου (τηλ.: 99584644). Ψάλται: Παντελῆς Μηλιώτης καὶ Χαράλαμπος Ἀλεξάνδρου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Νικολαΐδης, Ἀντώνης Ἀναστασιάδης, Βαλεντῖνος Ἐρωτοκρίτου καὶ Γεώργιος Νικολάου.

ΜΑΡΙ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Γεώργιος Ττόφα (τηλ.: 97773132 καὶ 24333175). Ψάλται: Ἰωάννης Μάμμακκας καὶ Γεώργιος Μιχαηλίδης. Ἐπίτροποι: Φᾶνος Θεοφάνους, Πρεσβ. Γεώργιος Ττόφα, Χριστίνα Χατζιούλλα, Χριστούλλα Κνέκνα καὶ Γεώργιος Πετράκη.

ΜΑΡΩΝΙ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἀνδρέας Πίττας (τηλ.: 99548303). Ψάλται: Γεώργιος Παπαχαραλάμπους καὶ Φίλιππος Εὐδοκίου. Ἐπίτροποι: Σῶτος Σιακίδης, Ἀνδρέας Κοῦκλος, Φίλιππος Εὐδοκίου, Εὐδόκιος Φωτίου, Λεόντιος Χριστοφόρου καὶ Σινόδωρος Παναγιώτου.

https://www.facebook.com/Ιερός-Ναός-Αγίου-Γεωργίου-Μαρωνίου-515807638809268/

ΜΕΝΟΓΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης (τηλ.: 22527000). Ψάλται: Γεώργιος Μιχαὴλ καὶ Κυριάκος Πέτρου. Ἐπίτροποι: Σωτήριος Σωτήρη καὶ Αὐξέντης Παυλῆ.

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἰωάννης Ἰωάννου (τηλ.: 22533691) καὶ Πρεσβ. Χρῖστος Παπασιάντης (τηλ.: 99573750). Ψάλται: Γεώργιος Μοῦσκος, Μιχαὴλ Παπασταύρου, Σάββας Μοῦσκος καὶ Μιχαλάκης Σάββα. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἰωάννης Ἰωάννου, Πρεσβ. Χρῖστος Παπασιάντης, Ἄγγελος Ἀγγελῆ, Ματθαῖος Ματθαίου καὶ Μαρία Νικολάου.

ΝΗΣΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἐφημέριος: Πρωτ. Θεόδωρος Εὐθυμίου (τηλ.: 99687056, 22525850 καὶ 22487056). Ψάλται: Ἡράκλης Χρίστου καὶ Γερόλεμος Χρίστου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Θεόδωρος Εὐθυμίου, Πέτρος Πετρίκκος, Λουκᾶς Πέτρου, Γιάννης Χριστοδούλου καὶ Κυριάκος Καλλῆ.

ΟΛΥΜΠΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου καὶ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἐπιφανίου. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου (τηλ.: 99442469), Πρεσβ. Διομήδης Παπουής (τηλ.: 99518058) καὶ Πρεσβ. Κυπριανὸς Ἀθανασίου (τηλ.: 99118194). Ψάλται: Κώστας Κουλουμῆς, Παναγιώτης Σουρουλλᾶς, Παναγιώτης Χριστοδούλου καὶ Μιχάλης Χαραλάμπους. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου, Κυριάκος Κώστα, Ἀβραὰμ Βασιλείου, Ἀνδρέας Σοφοκλέους, Κακουλλῆς Μούντουκκος καὶ Ἄννα Σάουρου.

https://www.facebook.com/agiosepifanioslympia

ΟΡΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἀνδρέας Παραδεισιώτης (τηλ.: 24352509 καὶ 24352063) καὶ Πρεσβ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης (τηλ.: 99403645). Ψάλτης: Μιχαὴλ Παραδεισιώτης. Ἐπίτροποι: Μιχαὴλ Παραδεισιώτης, Πρεσβ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, Ἀχιλλέας Κονναρῆς, Ἰωάννης Καμπούρης καὶ Ἀνδρέας Σοφόκλη.

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΝ. Ἱερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως καὶ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης. Ἐφημέριος: Πρωτ. Ἀνδρέας Βορκᾶς (τηλ.: 22483662 καὶ 99435768). Ψάλται: Γεώργιος Κωνσταντίνου καὶ Χρῖστος Παναγῆ. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Ἀνδρέας Βορκᾶς, Ἀθανάσιος Ἠλιάδης, Κωνσταντῖνος Χ´´Κώστας, Γεώργιος Χ´´Γιάγκου, Γεώργιος Παναγῆ, Χρῖστος Μυλωνᾶ, Ἀνδρέας Λοΐζου, Πέτρος Ἰωάννου καὶ Σταῦρος Παναγῆ.

https://www.facebook.com/Εκκλησία-Μεταμορφώσεως-του-Σωτήρος-και-Αγίας-Μαρίνης-Περα-Χωρίου-Νήσου-1093851320640524/

ΠΟΤΑΜΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Σταυροῦ. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀριστείδης Σάββα (τηλ.: 99473527). Ψάλται: Σωτήρης Λεοντίου καὶ Κώστας Κουμῆ. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Ἀριστείδης Σάββα, Βασίλης Βασιλείου, Κωνσταντῖνος Ἠλιάδης, Πέτρος Μιχαὴλ καὶ Κυριάκος Κίκας.

ΠΥΡΓΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης. Ἐφημέριος: Πρωτ. Ἀναστάσιος Ὀδυσσέως (τηλ.: 99876180 καὶ 22531009). Ψάλται: Σάββας Νικολάου, Χρυσόστομος Χρυσοστόμου, Σάββας Πισσαρίδης καὶ Βασίλης Πασιουρτίδης. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Ἀναστάσιος Ὀδυσσέως, Ἀβραὰμ Χριστοφόρου, Παναγιώτης Νικολάου, Γεώργιος Χριστοφόρου, Χρῖστος Περιστιάνη, Μαρούλα Νικολάου καὶ Μαρία Τουβᾶ.

ΣΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἰωάννης Τρύφωνος (τηλ.: 22533765) καὶ Πρεσβ. Ἀναστάσιος Παναγῆ (τηλ.: 97824889). Ψάλται: Κυριάκος Βιολάρης καὶ Γεώργιος Τρύφωνος. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἰωάννης Τρύφωνος, Κυριάκος Γεωργίου, Χριστάκης Φλωρίδης καὶ Φίλιππος Φιλίππου.

ΣΚΑΡΙΝΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ὁδηγητρίας. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἐπιφάνιος Παπαχριστοδούλου (τηλ.: 99492748). Ψάλται: Ἀπόστολος Ἀποστόλου καὶ Ξενῆς Παντελῆ. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Ἐπιφάνιος Παπαχριστοδούλου, Πρεσβ. Λάζαρος Σπύρου, Ἀνδρούλα Παναγιώτου, Κυριάκος Χαραλάμπους, Σωκράτης Χριστοφόρου καὶ Θέκλα Νικολάου.

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΥΓΙΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Βαρνάβα. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Δημήτριος Μιχαήλου (τηλ.: 99282507). Ψάλται: Σωτήρης Φιλίππου καὶ Ἀνδρέας Φιλίππου. Ἐπίτροποι: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης, Σωτήρης Φιλίππου, Οὐρανία Παπαδημητρίου, Παναγιώτα Παπανικολάου, Νάπα Ἀλεξάνδρου καὶ Νικόλαος Μουζούρης.

ΤΟΧΝΗ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἐφημέριος: Πρωτ. Παῦλος Ἀντωνίου (τηλ.: 24333394 καὶ 99549648). Ψάλται: Παναγιώτης Χρυσικὸς καὶ Παντελῆς Ρωτός. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Παῦλος Ἀντωνίου, Χρυστάλλα Σταύρου, Δέσποινα Ἐρωτοκρίτου, Χριστόδουλος Σώζου καὶ Ἀνδρέας Μιχαήλ.

ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Νικόλαος Βρακᾶς (τηλ.: 24322501). Ψάλται: Ἀνδρέας Ἀνδρέου καὶ Ντῖνος Κυριάκου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Νικόλαος Βρακᾶς, Ἀγγέλα Γιαννάκη, Νῖκος Νικολάου, Ἰωάννης Νικολάου καὶ Μαργαρίτα Παπαχαραλάμπους.

ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης. Ἐφημέριος: Πρωτ. Πέτρος Παπαπέτρου (τηλ.: 24817048 καὶ 99763488). Ψάλται: Ἐλευθέριος Παπαγεωργίου καὶ Ἀνδρέας Ττίκκης. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Πέτρος Παπαπέτρου, Παναγιώτης Διομήδους, Νικόλαος Ἀνδρέου, Ἀνδρούλα Παπαδοπούλου, Ἄννα Αὐξεντίου καὶ Ἀνδρούλα Πέτρου.

ΨΕΥΔΑΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου. Ἐφημέριος: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Γεωργίου (τηλ.: 22533275). Διάκονος: Γεώργιος Σταύρου (τηλ.: 99989415). Ψάλται: Κώστας Παπακώστας, Διγενῆς Παπακωνσταντίνου, Σταῦρος Φιλίππου καὶ Δημήτρης Δημητρίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Γεωργίου, Γεώργιος Αὐξεντίου, Χρυσοστόμη Μικάλλη, Πανῖκος Λοΐζου, Κώστας Παπακώστας καὶ Σταῦρος Βορκᾶς.

https://www.facebook.com/Ιερός-Ναός-Αγίου-Ιωάννου-Θεολόγου-ΨΕΥΔΑΣ-108059244387354/Μητροπολιτικὸς Ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας, Δάλι


Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου, Κόρνος


Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου καὶ Ἁγίου Ἐπιφανίου, Λύμπια


Ἱερὸς Ναὸς Αναστάσεως του Σωτήρος, Πέρα Χωριό


Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, Τόχνη


Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας, Καλαβασός


Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, Ψευδάς


Ἱερὸς Ναὸς Αναστάσεως, Αλάμπρα


Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Καρπασίτιδος, Κοφίνου


Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου, Αναφωτία
Empty
Click + to add content
Empty
Click + to add content