Προσκυνηματικοί Ναοί

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕΜΙΣΤΡΕΛΙΑΣ (Ρωσόφωνος), παρὰ τὸ Ἀλεθρικόν. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Σέργιος Κοσλώφ (τηλ.: 99805842 καὶ 24433198). Ψάλτης: Χρυστάλλα Παπαϊωάννου. Ἐπίτροποι:Κυριάκος Σεραφείμ, Χριστάκης Ἀθανασίου, Μάξιμος Σαμοΐλοβ καὶ Βασίλειος Γιατσκόβ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΝΟΥ ΛΥΣΗΣ, παρὰ τὸν Κόρνον. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ (τηλ.: 99065215) καὶ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους (τηλ.: 22531042). Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Καουρῆς, Ἀνδρέας Λυσάνδρου, Γεώργιος Τσίκκος, Κυριάκος Κοντοβούρκης, Ἀνδρέας Θεοκλέους, Κώστας Ταρτίου καὶ Χριστοφῆς Χ’’Ἰωνᾶ. Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τὴν πρώτην Κυριακὴν ἑκάστου μηνός.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, παρὰ τὰ Πυργά. Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὑπεύθυνη: Δέσποινα Μαππούρα (τηλ.: 22532461 καὶ 22677794).

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ, παρὰ τὸ Ἀλεθρικόν. Ἐφημέριος: Πρωτ. Ἀνδρέας Βορκᾶς (τηλ.: 22483662 καὶ 99435768). Διοικεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Ἀρωγῆς Ἑλλήνων τοῦ Πόντου «Τσάλκα» (Πρόεδρος: Ἀβραὰμ Ἀναστασιάδης, τηλ.: 99336031, Γενικὸς Διευθυντής: Θεόδωρος Τσιούπης, τηλ.: 99486039).

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ, παρὰ τὸ Ἰδάλιον. Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τὸ πρῶτον Σάββατον ἑκάστου μηνός.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, παρὰ τὸ Πέρα Χωρίον (κτῆμα Κουσιουμῆ). Τηλ. ἐπικοινωνίας: 22527000.

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΟΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ, παρὰ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Θέκλης, εἰς Μοσφιλωτήν. Ἐφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὑπεύθυνη: Νίκη Τρακοσιῆ (τηλ.: 99495572)


Empty
Click + to add content
Empty
Click + to add content