ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ
,

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

Μητροπολίτης

ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων

κ. Βαρνάβας

 Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοντος κ. Βαρνάβας γεννήθη ες Λεµεσν τν 10ην ανουαρίου 1958. πεφοίτησε τς Θεολογικς Σχολς το Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης τ τος 1980. νετάχθη ες τν µοναστικν δελφότητα τς ερς Μονς Σταυροβουνίου τ 1981. κάρη µεγαλόσχηµος µοναχς τ τος 1983, ν τδιον τος χειροτονήθη ∆ιάκονος. Τ τος 1985 χειροτονήθη Πρεσβύτερος.

Τ 20 ουλίου 2007 ξελέγη, ψήφ κλήρου κα λαο, Μητροπολίτης Τριµυθοντος. χειροτονήθη πίσκοπος τν 21ην ουλίου ες τν ερν Ναν Παναγίας Εαγγελιστρίας Παλλουριωτίσσης. Τ σπέρας τς δίας µέρας γένετο  νθρόνισίς του ες τν ερν Ναν Παναγίας Εαγγελιστρίας δαλίου.

νοµαστικ ορτή: 11 ουνίου.

δρα: ᾿Ιδάλιον. ῾Η ἕδρα μετεφέρθη εἰς Ἰδάλιον, ἕνεκα τῆς κατοχῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος, εἰς Τρεμετουσιάν.

Γραφεα Μητροπλεως: τ.θ. 11001, 2550 Ἰδάλιον, τηλ.: 22527000, τηλεομ.: 22526363, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): info@imtrimythountos.org.cy, ἱστοσελίς: www.imtrimythountos.org.cy

Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Θρονικ πιτροπ

Πρεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας. Κληρικ μλη: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης, Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου καὶ Ἀνδρέας Βορκᾶς καὶ Αἰδεσιμώτατος Οἰκον. Ἰωάννης Τρύφωνος. Λαϊκ μλη: Στέλιος Κομῆς, Λουκᾶς Πέτρου, Νικόλαος Παπαλοΐζου καὶ Σάββας Ξενοφῶντος.

Γραμματεα

πεθυνοι: Ματθαῖος Ματθαίου καὶ Παναγιώτης Κωνσταντίνου.

δηγς: Μοναχὸς Σπυρίδων.

Γραφεον κκλησιαστικς Διακονας

πεθυνος: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης.

Συνεργται: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Πέτρος Παπαπέτρου, Ἀνδρέας Ζαχαρίου, Χριστοφόρος Παντελῆ καὶ Παναγιώτης Κωνσταντίνου.

Γραφεον κδσεως δειν Γμου

πεθυνος: Χριστοφόρος Παντελῆ.

Λογιστριον κα λεγκτικν Τμμα

πεθυνοι: Προκόπης Προκόπη καὶ Ἀνδρέας Ἀνδρέου, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): prokopis@imtrimythountos.org.cy.

Συμβολιον Πνευματικς Λσεως το Γμου

πεθυνος δι τν ππειραν συνδιαλλαγς κα δι τν ποβολν σχετικςεσηγσεως πρς τν πσκοπον: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου.

Πρεδρος: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου. Μλη: Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου καὶ Ἀντώνιος Παναγῆ.

ΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Θεον Κρυγμα

Τὸν Θεῖον Λόγον κηρύττουν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας, ὡς ἐπίσης καὶ Ἱερεῖς καὶ Θεολόγοι τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας.

Κατηχητικα Συνξεις

Κατηχητικαὶ συνάξεις ὅλων τῶν βαθμίδων λειτουργοῦν εἰς ὅλας σχεδὸν τὰς ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Εἰς αὐτὰς διδάσκουν Ἱερεῖς, Θεολόγοι, Καθηγηταί, Διδάσκαλοι καὶ ἄλλοι, πρὸς τοῦτο εἰδικῶς ἐκπαιδευθέντες.

Μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, λειτουργεῖ Ἐπιτροπὴ Κατηχητικῶν: πεύθυνος: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Πέτρος Παπαπέτρου. Γραμματεύς: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου. Μέλη: Οἱ Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Ἀθανασίου καὶ Ἀναστάσιος Ὀδυσσέως, οἱ Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Νικολαΐδης, Θεόδουλος Ροκόπου καὶ Κυπριανὸς Ἀθανασίου καὶ οἱ Στυλιανὸς Κεπόλας καὶ Ματθαῖος Ματθαίου.

Χριστιανικο Σνδεσμοι Γυναικν

Ὑπὸ τὴν εὐλογίαν καὶ πνευματικὴν καθοδήγησιν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, λειτουργοῦν εἰς πλείστας ἐνορίας Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν.

Κκλοι Μελτης γας Γραφς

Εἰς ἀρκετὰς ἐνορίας γίνονται τακτικαὶ συγκεντρώσεις διὰ μελέτην τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ πνευματικὴν οἰκοδομὴν τῶν πιστῶν.

νοριακα Φιλπτωχοι δελφτητες

Σκοπὸς τῆς Ἐνοριακῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος εἶναι ἡ παροχὴ βοηθείας πρὸς τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναξιοπαθοῦντας, οἱ ὁποῖοι ζοῦν εἰς συγκεκριμένην ἐνορίαν ἢ κοινότητα.

Σχολ Βυζαντινς Μουσικς

Προνοίᾳ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, ἱδρύθη Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, εἰς τὴν ὁποίαν παραδίδονται δωρεὰν μαθήματα ὑπὸ ἐμπείρων καὶ ἀρτίως κατηρτισμένων, ἐπιστημονικῶς, Μουσικοδιδασκάλων, πρὸς διαφύλαξιν καὶ προώθησιν τοῦ πολυτίμου τούτου θησαυροῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης.

Ποιμαντικ Διακονα θνικς Φρουρς

Εἰς ὅλας τὰς μονάδας τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας γίνονται καθ’ ἕκαστον μῆνα ἁγιασμὸς καὶ ὁμιλία. Τελεῖται, ἐπίσης, ἡ θεία Λειτουργία καὶ τὸ μυστήριον τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Σκοπὸς εἶναι ὁ πνευματικὸς καταρτισμὸς τῶν στρατιωτῶν καὶ ἡ ἀντιμετώπισις τῶν ἰδιαιτέρων προβλημάτων, τὰ ὁποῖα αὐτοὶ ἀντιμετωπίζουν. Εἰς τὸ ἔργον τοῦτο συμμετέχουν οἱ Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου, Παῦλος Ἀντωνίου, Ἀνδρέας Βορκᾶς καὶ Ἀναστάσιος Ὀδυσσέως καὶ οἱ Αἰδεσιμολογιώτατοι Οἰκον. Ἰωάννης Ἰωάννου καὶ Σπυρίδων Ζαχαριάδης.

ντυπα

Εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν καὶ εἰς μερικὰς ἐνορίας αὐτῆς ἐκδίδονται ἔντυπα ὀρθοδόξου πνευματικῆς μαρτυρίας καὶ πνευματικῆς οἰκοδομῆς ὑπὸ τῶν ὑπευθύνων τῶν κατὰ τόπους ἱερῶν ναῶν καὶ χριστιανικῶν κινήσεων.

Τοιαῦτα ἔντυπα εἶναι: 1. γιος Σπυρίδων (περιοδικὴ ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος), 2. Εαγγελισμός (μηνιαία ἔκδοσις Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου), 3.  Τροπαιοφρος (μηνιαία ἔκδοσις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ὀλυμπίων) καὶ 4. πστολοι κ περτων (μηνιαία ἔκδοσις Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως καὶ Ἁγίας Μαρίνης Πέρα Χωρίου).

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

1. Κοινότητες

ΙΔΑΛΙΟΝ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Εὐαγγελιστρίας (Μητροπολιτικὸς Ναός). φημριος: Οἰκον. Σπυρίδων Ζαχαριάδης (τηλ.: 22526352, 99068781 καὶ 99429265). Ψλται: Σπύρος Λοΐζου, Συμεὼν Ματσάγκος καὶ Χρύσανθος Ἀντωνίου. πτροποι: Οἰκον. Σπυρίδων Ζαχαριάδης, Κυριάκος Λαγός, Χρῆστος Πελεκάνος, Χρυσόστομος Παπαβαρνάβας καὶ Κώστας Κανιός.

ΙΔΑΛΙΟΝ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. φημριος: Οἰκον. Μάριος Καλλένος (τηλ.: 22523784). Ψλται: Δημήτρης Πουλίτσης, Λεόντιος Χρυσάνθου καὶ Κυπριανὸς Ὀλυμπίου. πτροποι: Οἰκον. Μάριος Καλλένος, Κυριάκος Κυριάκου, Εὐάγγελος Γεωργιάδης, Εὐγένιος Εὐγενίου, Λεωνίδας Λεωνίδου, Φίλιππος Σάκκαλλος καὶ Κυπριανὸς Ὀλυμπίου.

ΑΘΗΑΙΝΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας. φημριοι: Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου (τηλ.: 24522792), Πρεσβ. Πέτρος Χ´´Κώστα (τηλ.: 24522456) καὶ Πρεσβ. Θεόδουλος Ροκόπου (τηλ.: 99532795). Ψλται: Εὐάγγελος Γεωργίου καὶ Ρολάνδος Ἱεροδιακόνου. πτροποι: Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου, Ἰωάννης Βάσου-Χάμπου, Κώστας Κουκκουλῆς, Ἰωνᾶς Παπαπέτρου καὶ Χαρίδημος Χατζηχάρος.

ΛΕΥΚΑΡΑ. Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Σταυροῦ. φημριος: Πρεσβ. Χριστομάριος Παπαγεωργίου (τηλ.: 24342871). Ψλται: Συμεὼν Παπαδάμου καὶ Γεώργιος Κακκῆς. πτροποι: Μιχάλης Λοΐζου, Πρεσβ. Χριστομάριος Παπαγεωργίου, Παρασκευὴ Πολυβίου, Εὐδοκία Σταυρῆ, Σάββας Λεωνίδου καὶ Ἀνδρέας Σταυρινοῦ.

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Θεοδώρου. φημριοι: Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Θωμᾶ (τηλ.: 99662671) καὶ Πρεσβ. Θεοφάνης Εὐθυμίου (τηλ.: 95125369). Ψλται: Θωμᾶς Τσεντίδης καὶ Σάββας Μιχαήλ. πτροποι: Γεώργιος Ἐλευθερίου, Νῖκος Κουμῆς, Γρηγόρης Ποιηταρίδης, Κυριάκος Παφίτης καὶ Κλεόβουλος Λοΐζου.

ΑΛΑΜΙΝΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Μάμαντος. φημριος: Πρωτ. Παναγιώτης Ἀθανασίου (τηλ.: 24524515 καὶ 99134428). Ψλται: Κυριάκος Νεοφύτου καὶ Γεώργιος Παρασκευᾶς. πτροποι: Πρωτ. Παναγιώτης Ἀθανασίου, Βασούλα Νικολάου, Ἀντώνιος Χρυσάνθου, Γεώργιος Κουμῆ καὶ Δωρούλα Ἀριστοδήμου.

ΑΛΑΜΠΡΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης καὶ Ἱερὸς Ναὸς Ἀναστάσεως Σωτῆρος Χριστοῦ. φημριος: Οἰκον. Λοΐζος Κούτσιος (τηλ.: 22522353). Ψλται: Ἀνδρέας Καρπασίτης καὶ Γεώργιος Γεωργίου. πτροποι: Οἰκον. Λοΐζος Κούτσιος, Σοφοκλῆς Σοφοκλέους, Ἀνδρούλα Βορκᾶ, Γεώργιος Μιχαήλ, Νικόλας Μιχαήλ, Εἰρήνη Δημητρίου καὶ Ἰωσὴφ Κορφιάτης.

ΑΛΕΘΡΙΚΟΝ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἐπιφανίου. φημριος: Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Μούγιας (τηλ.: 99787604). Ψλται: Λάμπρος Κλεοβούλου καὶ Σταῦρος Ἀνδρέου. πτροποι: Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Μούγιας, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Ἰωάννης Γεωργίου, Ἐλισάβετ Μηνᾶ, Μαργαρίτα Ἀντωνίου, Ἑλένη Ἀντωνίου καὶ Εὐανθία Ἐρωτοκρίτου.

ΑΝΑΦΩΤΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου. φημριος: Πρεσβ. Εὐστάθιος Νικολάου (τηλ.: 99017571). Ψλται: Ἀνδρέας Ἰωάννου, Κώστας Ἀντωνίου καὶ Ἀπόστολος Ἀποστόλου. πτροποι: Πρεσβ. Εὐστάθιος Νικολάου, Κώστας Ἀντωνίου, Ἀπόστολος Ἀποστόλου, Παντελῆς Κούρρης καὶ Εὐτέρπη Παπαχριστοδούλου.

ΒΑΒΛΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. φημριος: Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Νικολαΐδης (τηλ.: 24322760 καὶ 96606429). Ψλτης: Πανῖκος Χατζηγιάγκου. πτροποι: Λοΐζος Χατζηχαραλάμπους, Κώστας Μιτσίδης καὶ Ἀνδρέας Πορπαξιᾶς.

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. φημριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. πτροποι: Χριστάκης Ἀνδρέου καὶ Χριστάκης Κοζάκου.

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας. φημριος: Πρεσβ. Βαρνάβας Παφίτης (τηλ.: 99441095). Ψλται: Κυριάκος Αὐγουστῆ, Σάββας Παφίτης καὶ Παῦλος Παντελῆ. πτροποι: Πρεσβ. Βαρνάβας Παφίτης, Ἄννα Γιάλλουρου, Παντελῆς Γεωργίου, Ἀναστάσης Ἀναστασίου, Ἀναστασία Σταύρου, Χριστίνα Νάκου καὶ Κυριάκος Μάγου.

ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Χαραλάμπους. φημριος: Ἀρχιμ. Πανάρετος Κυπριανοῦ (τηλ.: 99006924). Ψλται: Ἀγγελῆς Κυριάκου καὶ Βασίλης Βασιλείου. πτροποι: Ἀρχιμ. Πανάρετος Κυπριανοῦ, Νῖκος Βασιλείου, Ἀνδρέας Κλεάνθους, Παναγιώτα Δημητρίου καὶ Λυγία Νικολάου.

ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΑΡΑ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ἐλεούσης. φημριος: Οἰκον. Σωτήριος Παπαγεωργίου (τηλ.: 24342508). Ψλτης: Ἀνδρέας Νικολάου. πτροποι: Ἄννα Λάμπρου καὶ Παναγιώτα Κωνσταντίνου.

ΚΙΒΙΣΙΛΙ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας. φημριος: Πρεσβ. Μάριος Ἰακώβου (τηλ.: 96898658). Ψλται: Κυριάκος Χρίστου καὶ Μιχαὴλ Σαββίδης. πτροποι: Πρεσβ. Μάριος Ἰακώβου, Ἀντώνης Κυριάκου, Παντελῆς Σεργίου, Αἰκατερίνη Λοΐζου καὶ Γεσθημανῆ Μιλτιάδους.

ΚΟΡΝΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου. φημριοι: Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ (τηλ.: 99065215) καὶ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους (τηλ.: 22531042). Ψλται: Στυλιανὸς Χρίστου καὶ Θεοφάνης Ἰωακείμ. πτροποι: Χριστόφορος Χριστοφόρου, Γεώργιος Παναγιώτου, Παντελῆς Ἀντωνίου, Νεόφυτος Λάμπρου καὶ Παναγιώτης Δημόπουλος.

ΚΟΦΙΝΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Μοδέστου. φημριος: Οἰκον. Ἀνδρέας Παρπόττας (τηλ.: 24322500 καὶ 99682813). Ψλται: Φώτης Μάγος καὶ Γεώργιος Χαραλάμπους. πτροποι: Οἰκον. Ἀνδρέας Παρπόττας, Ἀντώνης Κουντουρέτης, Ἀρτέμης Θεοδώρου, Ἀνδρέας Ναθαναὴλ καὶ Δημήτρης Φώτη.

ΛΑΓΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας. φημριος: Πρεσβ. Χριστόδουλος Ἀνδρέου (τηλ.: 99584644). Ψλται: Παντελῆς Μηλιώτης καὶ Χαράλαμπος Ἀλεξάνδρου. πτροποι: Ἀντώνης Ἀναστασιάδης, Βαλεντῖνος Ἐρωτοκρίτου καὶ Κώστας Κωνσταντίνου.

ΜΑΡΙ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Σπυρίδωνος. φημριος: Πρεσβ. Γεώργιος Ττόφα (τηλ.: 99222175 καὶ 24333175). Ψλται: Ἰωάννης Μάμμακκας καὶ Γεώργιος Μιχαηλίδης. πτροποι: Φᾶνος Θεοφάνους, Πρεσβ. Γεώργιος Ττόφα, Χριστίνα Χατζιούλλα, Χριστούλλα Κνέκνα καὶ Γεώργιος Πετράκη.

ΜΑΡΩΝΙ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. φημριος: Πρεσβ. Γρηγόριος Χαραλάμπους (τηλ.: 99351192 καὶ 99482589). Ψλται: Γεώργιος Παπαχαραλάμπους καὶ Φίλιππος Εὐδοκίου. πτροποι: Πρεσβ. Γρηγόριος Χαραλάμπους, Σῶτος Σιακίδης, Ἀνδρέας Κοῦκλος, Φίλιππος Εὐδοκίου, Εὐδόκιος Φωτίου, Λεόντιος Χριστοφῆ καὶ Σινόδωρος Παναγιώτου.

ΜΕΝΟΓΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου. φημριοι: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης (τηλ.: 22527000) καὶ Πρεσβ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους (τηλ.: 99119549). Ψλτης: Παντελῆς Ρωτός. πτροποι: Σωτήριος Σωτήρη καὶ Αὐξέντης Παυλῆ.

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης. φημριος: Οἰκον. Ἰωάννης Ἰωάννου (τηλ.: 22533691). Ψλται: Γεώργιος Μοῦσκος, Μιχαὴλ Παπασταύρου, Σάββας Μοῦσκος, Βασίλης Νικολάου, Μιχαλάκης Σάββα καὶ Εὐτύχιος Δημητρίου. πτροποι: Οἰκον. Ἰωάννης Ἰωάννου, Στέλιος Χατζηθεμιστοῦ, Γεώργιος Φιλίππου, Σάββας Κωνσταντίνου καὶ Μαρία Νικολάου.

ΝΗΣΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς. φημριος: Οἰκον. Θεόδωρος Εὐθυμίου (τηλ.: 99687056, 22525850 καὶ 22487056). Ψλται: Φιλῆς Πραστίτης καὶ Γερόλεμος Χρίστου. πτροποι: Οἰκον. Θεόδωρος Εὐθυμίου, Ἰάκωβος Γιακουμῆ, Στέλιος Χ´´Κωστῆ, Γιάννης Χριστοδούλου, Γεώργιος Χ´´Παπᾶ καὶ Χρυστάλλα Χριστοφῆ.

ΟΛΥΜΠΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου καὶ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἐπιφανίου. φημριοι: Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου (τηλ.: 22526002), Πρεσβ. Διομήδης Παπουής (τηλ.: 99518058) καὶ Πρεσβ. Κυπριανὸς Ἀθανασίου (τηλ.: 99118194). Ψλται: Παναγιώτης Χριστοδούλου καὶ Μιχάλης Χαραλάμπους. πτροποι: Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου, Ἀβραὰμ Βασιλείου, Ἀνδρέας Σοφοκλέους, Κακουλλῆς Μούντουκκος, Κυριάκος Κώστα καὶ Ἄννα Σάουρου.

ΟΡΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης. φημριοι: Οἰκον. Ἀνδρέας Παραδεισιώτης (τηλ.: 24352509 καὶ 24352063) καὶ Πρεσβ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης (τηλ.: 99403645). Ψλται: Μιχαὴλ Παραδεισιώτης καὶ Ἡρακλῆς Παπανικολάου. πτροποι: Μιχαὴλ Παραδεισιώτης, Πρεσβ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, Παῦλος Κωνσταντίνου, Χριστοφόρος Παραδεισιώτης, Ἀχιλλέας Κονναρῆς καὶ Ἰωάννης Καμπούρης.

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΝ. Ἱερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως καὶ Ἁγίας Μαρίνης. φημριος: Πρωτ. Ἀνδρέας Βορκᾶς (τηλ.: 22483662 καὶ 99435768). Ψλται: Κυριάκος Τρύφωνος καὶ Χρῖστος Παναγῆ. πτροποι: Πρωτ. Ἀνδρέας Βορκᾶς, Ἀθανάσιος Ἠλιάδης, Κωνσταντῖνος Χ´´Κώστα, Γεώργιος Χ´´Γιάγκου, Γεώργιος Παναγῆ, Χρῖστος Μυλωνᾶ, Ἀνδρέας Λοΐζου, Πέτρος Ἰωάννου καὶ Σταῦρος Παναγῆ.

ΠΟΤΑΜΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Σταυροῦ. φημριος: Πρεσβ. Ἀριστείδης Σάββα (τηλ.: 99473527). Ψλται: Σωτήρης Λεοντίου καὶ Κώστας Κουμῆ. πτροποι: Πρεσβ. Ἀριστείδης Σάββα, Βάσος Βασιλείου, Κωνσταντῖνος Ἠλιάδης, Πέτρος Μιχαὴλ καὶ Κυριάκος Κίκα.

ΠΥΡΓΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης. φημριος: Πρωτ. Ἀναστάσιος Ὀδυσσέως (τηλ.: 99876180 καὶ 22531009). Ψλται: Κώστας Κουλουμῆς, Σάββας Νικολάου, Χρυσόστομος Χρυσοστόμου, Ἀνδρέας Νικολάου καὶ Βασίλης Πασιουρτίδης. πτροποι: Πρωτ. Ἀναστάσιος Ὀδυσσέως, Ἀβραὰμ Χριστοφόρου, Παναγιώτης Νικολάου, Γεώργιος Χριστοφόρου καὶ Χρῖστος Περιστιάνη.

ΣΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας. φημριος: Οἰκον. Ἰωάννης Τρύφωνος (τηλ.: 22533765). Ψλται: Κυριάκος Βιολάρης καὶ Γεώργιος Τρύφωνος. πτροποι: Οἰκον. Ἰωάννης Τρύφωνος, Κυριάκος Γεωργίου, Χριστάκης Φλωρίδης καὶ Φίλιππος Φιλίππου.

ΣΚΑΡΙΝΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ὁδηγητρίας. φημριοι: Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Χρίστου καὶ Πρεσβ. Ἐπιφάνιος Παπαχριστοδούλου (τηλ.: 99492748). Ψλται: Κωνσταντῖνος Μιχαήλ, Ξενῆς Παντελῆ καὶ Χαράλαμπος Σιαπιτῆς. πτροποι: Πρεσβ. Ἐπιφάνιος Παπαχριστοδούλου, Πρεσβ. Λάζαρος Σπύρου, Χαράλαμπος Σιαπιτῆς, Ἀνδρούλα Παναγιώτου καὶ Κυριάκος Χαραλάμπους.

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΥΓΙΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Βαρνάβα. φημριος: Πρεσβ. Δημήτριος Μιχαήλου (τηλ.: 99282507). Ψλται: Σωτήρης Φιλίππου καὶ Ἀνδρέας Φιλίππου. πτροποι: Πρεσβ. Δημήτριος Μιχαήλου, Σωτήρης Φιλίππου καὶ Νάπα Ἀλεξάνδρου.

ΤΟΧΝΗ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. φημριος: Πρωτ. Παῦλος Ἀντωνίου (τηλ.: 24333394 καὶ 99549648). Ψλται: Γεώργιος Φιλίππου καὶ Μάριος Εὐστρατίου. πτροποι: Πρωτ. Παῦλος Ἀντωνίου, Χρυσούλα Πάπαλλου, Κώστας Νεοφύτου, Ἑλένη Κυριάκου, Χριστόδουλος Σώζου καὶ Βασίλης Σταύρου.

ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου. φημριος: Πρεσβ. Νικόλαος Βρακᾶς (τηλ.: 24322501). Ψλται: Ἀνδρέας Ἀνδρέου καὶ Ντῖνος Κυριάκου. πτροποι: Πρεσβ. Νικόλαος Βρακᾶς, Ἀγγέλα Γιαννάκη, Νῖκος Νικολάου, Ἰωάννης Νικολάου καὶ Μαργαρίτα Παπαχαραλάμπους.

ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης. φημριος: Πρωτ. Πέτρος Παπαπέτρου (τηλ.: 24817048 καὶ 99763488). Ψλται: Ἀνδρέας Λουκᾶ καὶ Ἀνδρέας Ττίκκης. πτροποι: Πρωτ. Πέτρος Παπαπέτρου, Παναγιώτης Διομήδους, Γιάγκος Χειλᾶς, Νικόλαος Ἀνδρέου, Ἀνδρούλα Παπαδοπούλου καὶ Ἄννα Αὐξεντίου.

ΨΕΥΔΑΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου. φημριος: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Γεωργίου (τηλ.: 22533275). Ψλται: Ἀνδρέας Ἠλία, Κώστας Παπακώστα, Διγενῆς Παπακωνσταντίνου καὶ Σταῦρος Φιλίππου. πτροποι: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Γεωργίου, Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος Ὀλύμπιος, Ἀνδρέας Ἀθανασίου, Μιχάλης Φιλίππου, Σάββας Πέτρου, Γαβριὴλ Ἰωάννου, Ἀνδρέας Κύρου καὶ Σταῦρος Βορκᾶς.

2. Προσκυνηματικο Ναο

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕΜΙΣΤΡΕΛΙΑΣ (Ρωσόφωνος), παρὰ τὸ Ἀλεθρικόν. φημριος: Πρεσβ. Σέργιος Κοσλώφ (τηλ.: 99805842).

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΝΟΥ ΛΥΣΗΣ, παρὰ τὸν Κόρνον. φημέριοι: Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ (τηλ.: 99065215) καὶ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους (τηλ.: 22531042). Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τὴν πρώτην Κυριακὴν ἑκάστου μηνός.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, παρὰ τὰ Πυργά. φημριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. πεύθυνη: Δέσποινα Μαππούρα (τηλ.: 22532461 καὶ 22677794).

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ, παρὰ τὸ Ἀλεθρικόν. φημριος: Οἰκον. Ἀνδρέας Βορκᾶς (τηλ.: 22483662 καὶ 99435768). Διοικεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Ἀρωγῆς Ἑλλήνων τοῦ Πόντου «Τσάλκα» (Πρόεδρος: Ἀβραὰμ Ἀναστασιάδης, τηλ.: 99336031, Γενικς Διευθυντής: Θεόδωρος Τσιούπης, τηλ.: 99486039).

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ, παρὰ τὸ Ἰδάλιον. φημριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τὸ πρῶτον Σάββατον ἑκάστου μηνός.


3. Κατεχόμεναι Κοινότητες

ΑΡΣΟΣ (Λάρνακος). Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ἐλεούσης. πτροποι: Πρεσβ. Ἀνδρέας Χρίστου, Γεώργιος Ἀρτεμίου καὶ Ἀντώνης Ἀντωνίου.

ΠΥΡΟΪ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀντίπα. πτροποι: Ἀνδρέας Νικολάου, Κυριάκος Κυπριανοῦ, Ἀνδρέας Σαββίδης καὶ Βάσος Τσαγγάρη.

ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΝΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀνδρονίκου.

ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Σπυρίδωνος. πτροποι: Πρεσβ. Σοφοκλῆς Γιάννακας, Δέσποινα Σωφρονίου, Κυριάκος Ἐρωτοκρίτου, Χάρης Χάρη καὶ Κατερίνα Ἡρακλέους.ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ


Ἀνδρῴα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ.

Εὑρίσκεται ὑπὸ τουρκικὴν κατοχήν.

Πανηγυρίζει τὴν 12ην Δεκεμβρίου.


Γυναικεῖαι

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ (παρὰ τὸ χωρίον Μοσφιλωτή, Τ.Κ. 7644). Κοινόβιον. Ἡγουμένη: Κωνσταντία Μοναχή. Σύμβουλοι: Μοναχαὶ Εὐλογία καὶ Θέκλα. Μοναχαί: Χριστονύμφη, Γρηγορία, Ἀθανασία, Μαρία καὶ Εὐφροσύνη. Δόκιμοι: Παρασκευὴ καὶ Μαρίνα.

Τηλ.: 22532533, τηλεομ.: 22532533.

Ἐφημέριος: Πρεσβ. Χρῖστος Ἰακώβου (τηλ.: 22542259 καὶ 99179631).

Πανηγυρίζει τὴν 24ην Σεπτεμβρίου.


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (παρὰ τὸ χωρίον Βάβλα, Τ.Κ. 7717, Λάρνακα). Κοινόβιον. Ἡγουμένη: Κασσιανὴ Μοναχή. Σύμβουλος: Μοναχὴ Μαρίνα. Ἀριθμὸς Μοναζουσῶν: 12.

Τηλ.: 24342952, τηλεομ.: 24342755.

Ἐφημέριος: οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων.

Πανηγυρίζει τὴν 11ην Νοεμβρίου.