ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ

Κοινόβιον. Ἡγουμένη: Κωνσταντία Μοναχή. Σύμβουλοι: Μοναχαὶ Εὐλογία καὶ Θέκλα. Μοναχαί: Χριστονύμφη, Γρηγορία, Εὐφροσύνη καὶ Μαρία. Δόκιμοι: Παρασκευὴ, Αναστασία καὶ Αντιγόνη.

Παρὰ τὸ χωρίον Μοσφιλωτή, Τ.Κ. 7644

Τηλ.: 22532533, τηλεομ.: 22532533.

Ἐφημέριος: Οἱ Ἱερες το ερο Ναοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων.

Πανηγυρίζει τὴν 24ην Σεπτεμβρίου

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (παρὰ τὸ χωρίον Βάβλα, Τ.Κ. 7717, Λάρνακα). Κοινόβιον. Ἡγουμένη: Κασσιανὴ Μοναχή. Σύμβουλος: Μοναχὴ Μαρίνα. Ἀριθμὸς Μοναζουσῶν: 12.

Τηλ.: 24342952, τηλεομ.: 24342755.

Ἐφημέριος: Οἱ Ἱερείς Του Ιερού Ναοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων.

Πανηγυρίζει τὴν 11ην Νοεμβρίου.