ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ημερ.

Ημέρα

Ακολουθία

Ώρα

Ναός

1

Παρασκεύη

Θ.Λειτουργία Αγ.Ευδοκίας

6:00-7:30 π.μ.

Απ.Λουκάς

2

Σάββατο

Θ.Λειτουργία (Ψυχοσάββατον)

6:00-8:00 π.μ.

Απ.Λουκάς

3

Κυριακή

Θ.Λειτουργία (Απόκρεω)

6:30-9:30 π.μ.

Νέος

9

Σάββατο

Θ.Λειτουργία Αγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

6:00-7:30 π.μ.

Απ.Λουκάς

10

Κυριακή

α) Θ.Λειτουργία (Τυρινής)

β) Εσπερινός (Συγχωρήσεως)

6:30-9:30 π.μ.

5:00-6:00 μ.μ.

Νέος

11

Καθαρά Δευτέρα

α)Όρθρος-Εσπερινός

β)Μέγα Απόδειπνο

6:00-8:00 π.μ.

5:00-6:15 μ.μ.

Απ. Λουκάς

12

Τρίτη

Μέγα Απόδειπνο

5:00-6:15 μ.μ.

Απ. Λουκάς

13

Τετάρτη

α) Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

β)Μέγα Απόδειπνο

5:30-8:15 π.μ.

5:00-6:15 μ.μ.

Απ. Λουκάς

14

Πέμπτη

Μέγα Απόδειπνο

5:00-6:15 μ.μ.

Απ. Λουκάς

15

Παρασκεύη

α) Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

β)Α' Στάσις των Χαιρετισμών

5:30-8:00 π.μ.

6:30-7:45 μ.μ.

Απ. Λουκάς

Νέος

16

Σάββατο

Θ.Λειτουργία (Ἀνάμνησις θαύματος Ἀγ.Θεοδώρου Τήρωνος)

6:00-7:30 π.μ.

Απ.Λουκάς

17

Κυριακή

Α) Θ.Λειτουργία (Ορθοδοξίας)

Β) Εσπερινός κατανυκτικός

6:30-10:00 π.μ.

Νέος

18

Δευτέρα

Μέγα Απόδειπνο

5:00-6:00 μ.μ.

Απ. Λουκάς

19

Τρίτη

Μέγα Απόδειπνο

5:00-6:00 μ.μ.

Απ. Λουκάς

20

Τετάρτη

α) Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

β)Μέγα Απόδειπνο

5:30-8:00 π.μ.

5:00-6:00 μ.μ.

Απ. Λουκάς

21

Πέμπτη

Μέγα Απόδειπνο

5:00-6:00 μ.μ.

Απ. Λουκάς

22

Παρασκευή

α) Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

β)Β' Στάσις των Χαιρετισμών

5:30-8:00 π.μ.

6:30-7:45 μ.μ.

Νέος

Νέος

23

Σάββατο

Θ.Λειτουργία

6:00-7:30 π.μ.

Απ.Λουκάς

24

Κυριακή

Θ.Λειτουργία Αγ. Γρηγορίου Παλαμά

6:30-9:30 π.μ.

Νέος

25

26

Δευτέρα

Τριτη

Θ.Λειτουργία Εὐαγγελισμός Θεοτόκου

Μέγα Απόδειπνο

6:30-9:30 π.μ

Νέος

27

Τετάρτη

α) Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

β)Μέγα Απόδειπνο

5:30-8:00 π.μ.

5:00-6:15 μ.μ.

Απ. Λουκάς

28

Πέμπτη

Μέγα Απόδειπνο

5:00-6:15 μ.μ.

Απ. Λουκάς

29

Παρασκευή

α) Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

β)Γ' Στάσις των Χαιρετισμών

5:30-8:00 π.μ.

6:30-7:45 μ.μ.

Νέος

30

Σάββατο

Θ.Λειτουργία

6:00-7:30 π.μ.

Απ.Λουκάς

31

Κυριακή

Θ.Λειτουργία (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)

*Θα εκτεθεί σε προσκύνημα ο Σταυρός που βρίσκονται τα Άχραντα Πάθη του Κυρίου. Μοναδικό κειμήλιο και προσκύνημα ανά την Κύπρο.

 

6:30-10:00 π.μ

Νέος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
All
Εκκλησία Τιμίου Προδρόμου, Κόρνος