ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΟΣΦΙΛΩΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΗΜΕΡΟΜ.

ΗΜΕΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΩΡΑ

ΝΑΟΣ

1/3

Παρασκευή

Ἑσπερινός (διὰ Ψυχοσάββατον)

5:00μ.μ.

Νέος Ναός

2/3

Σάββατο

Ἑσπερινός

5:00μ.μ.

»

3/3

Κυριακή

Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία (Τῆς Ἀπόκρεω)

6:30π.μ.

»

8/3

Παρασκευή

Ἑσπερινός (Ἁγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων)

5:00μ.μ.

»

9/3

Σάββατο

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία

Ἑσπερινός

6:30π.μ.

5:00μ.μ.

»

»

10/3

Κυριακή

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία (Τῆς Τυρινῆς)

6:30π.μ.

»

11-14/3

Δευτ.-Πέμ.

Μέγα Ἀπόδειπνον

5:00μ.μ.

»

13/3

Τετάρτη

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

7:00π.μ.

»

15/3

Παρασκευή

Α΄ Χαιρετισμοί

5:30μ.μ.

»

16/3

Σάββατο

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία (Ἀνάμνησις τοῦ διὰ κολλύβων θαύματος τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος & Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ)

Ἑσπερινός

6:30π.μ.5:00μ.μ.

»»

17/3

Κυριακή

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία (Τῆς Ὀρθοδοξίας)

6:30π.μ.

»

18-21/3

Δευτ.-Πέμ.

Μέγα Ἀπόδειπνον

5:00μ.μ.

Παλαιὸς Ναός

20/3

Τετάρτη

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

7:00π.μ.

Νέος Ναός

22/3

Παρασκευή

Β΄ Χαιρετισμοί

5:30μ.μ.

»

23/3

Σάββατο

Ἑσπερινός

5:00μ.μ.

»

24/3

Κυριακή

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία

(Β΄ Νηστειῶν - Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ)

Ἑσπερινός (Εὐαγγελισμοῦ)

6:30π.μ.


5:00μ.μ.

»


»

25/3

Δευτέρα

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία

6:30π.μ.

»

25-28/3

Δευτ.-Πέμ.

Μέγα Ἀπόδειπνον

5:00μ.μ.

»

27/3

Τετάρτη

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

7:00π.μ.

»

29/3

Παρασκευή

Γ΄ Χαιρετισμοί

5:30μ.μ.

»

30/3

Σάββατο

Ἑσπερινός

5:00μ.μ.

»

31/3

Κυριακή

Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία (Σταυροπροσκυνήσεως)

6:30π.μ.

»

 

Σημ.: Παρακαλεῖσθε ὅπως εἰσέρχεσθε στὸν Ναὸ μὲ τὴν ἀνάλογη πρὸς τὸν χῶρο ἐνδυμασία.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐπιτροπὴ ἐκφράζει πρὸς ὅλους σας τὶς ὁλόθερμες εὐχαριστίες της γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή σας στὶς διάφορες ἐκδηλώσεις τοῦ Ναοῦ. Τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις χρησιμοποιοῦνται γιὰ κάλυψη λειτουργικῶν ἐξόδων, εὐτρεπισμοῦ καὶ συντήρησης τοῦ Ναοῦ. Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης θερμὰ ὅλους τοὺς δωρητὲς διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν ἀντικειμένων, καθὼς ἐπίσης καὶ τοὺς συγχωριανούς μας, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν ἐθελοντικὴ ἐργασία στὰ διάφορα ἔργα ποὺ γίνονται ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ.                                               

Ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἘπιτροπῆςΣτιχηρὸν Ἰδιόμελον τῶν Αἴνων

Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς

Ἦχος πλ. α'

 Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα· οἱ γὰρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται, καὶ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα, ὡς τεῖχος ἄρρηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν, καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην, ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν. Ὁ ποιῶν ταῦτα, τὸν ἀληθινὸν κομίζεται στέφανον, παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως. 

 

Εὐχόμαστε ὅπως διέλθωμεν νικηφόρως τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Καλὸν στάδιον!   

Ἐκκλησιαστικὴ ἐπιτροπή:

Οἰκ. Ἰωάννης Ἰωάννου: 99695795

Μαρία Νικολάου: 96616121

Ἄγγελος Ἀγγελῆ: 99781925

Ματθαῖος Ματθαίου: 99548381