ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
  1. ΑΡΣΟΣ (Λάρνακος). Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ἐλεούσης. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Ἀνδρέας Χρίστου, Γεώργιος Ἀρτεμίου καὶ Ἀντώνης Ἀντωνίου

  2. ΠΥΡΟΪ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀντίπα. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Νικολάου, Κυριάκος Κυπριανοῦ, Ἀνδρέας Σαββίδης καὶ Βάσος Τσαγγάρη

  3. ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΝΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀνδρονίκου

  4. ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Σοφοκλῆς Γιάννακας, Δέσποινα Σωφρονίου, Κυριάκος Ἐρωτοκρίτου, Χάρης Χάρη καὶ Κατερίνα Ἡρακλέους
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Search Tags