ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Θεον Κρυγμα

Τὸν Θεῖον Λόγον κηρύττουν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας, ὡς ἐπίσης καὶ Ἱερεῖς καὶ Θεολόγοι τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας.

Κατηχητικα Συνξεις

Κατηχητικαὶ συνάξεις ὅλων τῶν βαθμίδων λειτουργοῦν εἰς ὅλας σχεδὸν τὰς ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Εἰς αὐτὰς διδάσκουν Ἱερεῖς, Θεολόγοι, Καθηγηταί, Διδάσκαλοι καὶ ἄλλοι, πρὸς τοῦτο εἰδικῶς ἐκπαιδευθέντες.

Μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, λειτουργεῖ Ἐπιτροπὴ Κατηχητικῶν: πεύθυνος: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Πέτρος Παπαπέτρου. Γραμματεύς: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου. Μέλη:Οἱ Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Ἀθανασίου καὶ Ἀναστάσιος Ὀδυσσέως, οἱ Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Νικολαΐδης, Θεόδουλος Ροκόπου καὶ Κυπριανὸς Ἀθανασίου καὶ οἱ Στυλιανὸς Κεπόλας καὶ Ματθαῖος Ματθαίου.

Χριστιανικο Σνδεσμοι Γυναικν

Ὑπὸ τὴν εὐλογίαν καὶ πνευματικὴν καθοδήγησιν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, λειτουργοῦν εἰς πλείστας ἐνορίας Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν.

Κκλοι Μελτης γας Γραφς

Εἰς ἀρκετὰς ἐνορίας γίνονται τακτικαὶ συγκεντρώσεις διὰ μελέτην τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ πνευματικὴν οἰκοδομὴν τῶν πιστῶν.

νοριακα Φιλπτωχοι δελφτητες

Σκοπὸς τῆς Ἐνοριακῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος εἶναι ἡ παροχὴ βοηθείας πρὸς τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναξιοπαθοῦντας, οἱ ὁποῖοι ζοῦν εἰς συγκεκριμένην ἐνορίαν ἢ κοινότητα.

Σχολ Βυζαντινς Μουσικς

Προνοίᾳ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, ἱδρύθη Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, εἰς τὴν ὁποίαν παραδίδονται δωρεὰν μαθήματα ὑπὸ ἐμπείρων καὶ ἀρτίως κατηρτισμένων, ἐπιστημονικῶς, Μουσικοδιδασκάλων, πρὸς διαφύλαξιν καὶ προώθησιν τοῦ πολυτίμου τούτου θησαυροῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης.

Ὑπεύθυνοι: Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου (διευθυν- τής), τηλ. 99442469, Σπύρος Ἰωάννου, τηλ. 99870253.

Ποιμαντικ Διακονα θνικς Φρουρς

Εἰς ὅλας τὰς μονάδας τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας γίνονται καθ’ ἕκαστον μῆνα ἁγιασμὸς καὶ ὁμιλία. Τελεῖται, ἐπίσης, ἡ θεία Λειτουργία καὶ τὸ μυστήριον τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Σκοπὸς εἶναι ὁ πνευματικὸς καταρτισμὸς τῶν στρατιωτῶν καὶ ἡ ἀντιμετώπισις τῶν ἰδιαιτέρων προβλημάτων, τὰ ὁποῖα αὐτοὶ ἀντιμετωπίζουν. Εἰς τὸ ἔργον τοῦτο συμμετέχουν οἱ Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου, Παῦλος Ἀντωνίου, Ἀνδρέας Βορκᾶς καὶ Ἀναστάσιος Ὀδυσσέως καὶ οἱ Αἰδεσιμολογιώτατοι Οἰκον. Ἰωάννης Ἰωάννου καὶ Σπυρίδων Ζαχαριάδης.

ντυπα

Εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν καὶ εἰς μερικὰς ἐνορίας αὐτῆς ἐκδίδονται ἔντυπα ὀρθοδόξου πνευματικῆς μαρτυρίας καὶ πνευματικῆς οἰκοδομῆς ὑπὸ τῶν ὑπευθύνων τῶν κατὰ τόπους ἱερῶν ναῶν καὶ χριστιανικῶν κινήσεων.

Τοιαῦτα ἔντυπα εἶναι: 1. γιος Σπυρίδων (περιοδικὴ ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος), 2. Εαγγελισμός (μηνιαία ἔκδοσις Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου), 3.  Τροπαιοφρος (μηνιαία ἔκδοσις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ὀλυμπίων) καὶ 4. πστολοι κ περτων (μηνιαία ἔκδοσις Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως καὶ Ἁγίας Μαρίνης Πέρα Χωρίου).