Γραφείο Αδειών Γάμου

Δευτέρα – Παρασκευή: 8:30 π.μ. – 1:30 μ.μ.

Στα γραφεία της Μητροπόλεως Τριμυθούντος στο Δάλι, λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες το Γραφείο Αδειών Γάμου το οποίο δύναται να εξυπηρετήσει:

1. Στην έκδοση πιστοποιητικών γάμου,

2. Στην επικύρωση πιστοποιητικών γάμου και βαπτίσεων και

3. Στην επικύρωση πιστοποιητικών για διαζύγια.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα πιο κάτω τηλέφωνα:

α. 22527059

β. 22527000


Πότε δεν επιτρέπεται η τέλεση γάμου:

1. Την 5η και 6η Ιανουαρίου, παραμονή και εορτή Θεοφανείων

2. Απο την Παρασκευή της Τυρινής μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερών

3. Απο τη 1η μέχρι τη 15η Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερών

4. Την 29η Αυγούστου, εορτή του Τιμίου Προδρόμου

5. Τη 14η Σεπτεμβρίου, εορτή του Τιμίου Σταυρού

6. Απο την 15η Νοεμβρίου μέχρι την 25η Δεκεμβρίου συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερών

7. Όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές, εκτός εκείνων που επιτρέπεται η κρεατοφαγία


Ποιες Τετάρτες και Παρασκευές επιτρέπεται η τέλεση γάμου:

1. Κατά την πρώτη βδομάδα του Τριωδίου, δηλαδή από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή του Ασώτου

2. Κατά τη Διακαινήσιμο, δηλαδή τη βδομάδα μετά το Πάσχα

3. Κατά την πρώτη βδομάδα μετά την Πεντηκοστή

4. Κατά την πρώτη βδομάδα μετά τα Χριστούγεννα


Για έκδοση Διαζυγίου:

Απαιτείται να συμπληρωθεί στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος η αίτηση για την πνευματική λύση του γάμου. Οι ενδιαφερόμενοι απαραιτήτως πρέπει να έχουν μαζί τους ένα πιστοποιητικό γάμου αλλά και γνήσιο πολιτικό διαζύγιο, εάν έχει αυτό εκδοθεί.

Κατά την παραλαβή του διαζυγίου απαιτείται η παρουσία του ιδίου του ενδιαφερομένου, προκειμένου να υπογράψει αλλά και να πληρώσει το ποσό που ορίζει το Εκκλησιαστικό Δικαστήριο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να στείλει υπογραμμένη εξουσιοδότηση.


Empty
Click + to add content
Empty
Click + to add content