Ώρες Λειτουργίας Γραφείων

Ἡμέρες καὶ ὧρες λειτουργίας τῶν γραφείων:

• Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.

Τὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως παραμένουν κλειστὰ ὅλες τὶς δη μόσιες ἀργίες, καθὼς ἐπίσης καὶ τὶς κάτωθι μέρες: • Ὕψωση Τιμίου Σταυροῦ, 14 Σεπτεμβρίου

• Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, 13 Νοεμβρίου • Ἁγίου Σπυρίδωνος, 12 Δεκεμβρίου

• Παραμονὴ Θεοφανείων, 5 Ἰανουαρίου

• Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου

• Ἀποστόλου Βαρνάβα, 11 Ἰουνίου

• Μεταμόρφωση, 6 Αὐγούστου

Παραμένουν ἐπίσης κλειστὰ τρεῖς ἑβδομάδες κατὰ τὸν μῆνα Αὔγουστο, μὲ ἐξαίρεση τὸ Γραφεῖο ἔκδοσης ἀδειῶν γάμου, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ σὲ συγκεκριμένες μέρες καὶ ὧρες, οἱ ὁποῖες ἀνα κοινώνονται τέλη Ἰουλίου.


Empty
Click + to add content
Empty
Click + to add content