Λογιστήριο & Ελεγκτικό Τμήμα

Ὑπεύθυνοι: Προκόπης Προκόπη καὶ Ἀνδρέας Ἀνδρέου, ἠλεκτρονική διεύθυνση (email): prokopis@imtrimythountos.org.cy τηλ.: 22527000