Γραφείο Αδειών Γάμου

Στα γραφεία της Μητροπόλεως Τριμυθούντος στο Δάλι, λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες το Γραφείο Αδειών Γάμου το οποίο δύναται να εξυπηρετήσει:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα πιο κάτω τηλέφωνα:

Για έκδοση Διαζυγίου:

Πότε δεν επιτρέπεται η τέλεση γάμου:

Ποιες Τετάρτες και Παρασκευές επιτρέπεται η τέλεση γάμου: