1000
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Γραφείο Αδειών Γάμου και Βαπτίσεων

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειών Γάμου και Βαπτίσεων

Πληροφορίες για τέλεση Γάμου και πιστοποιητικά που απαιτούνται:

Πιστοποιητικά

 Γάμος μεταξύ ετεροδόξων (Μεικτός Γάμος)

Για τον Ορθόδοξο:

  • Ταυτότητα ή Διαβατήριο φωτοτυπία
  • Πιστοποιητικό Γεννήσεως φωτοτυπία
  • Βεβαιώσεις μεσογειακής αναιμίας
  • Πιστοποιητικό Ελευθερίας (εκδίδεται απο τον ιερέα της ενορίας του ενδιαφερομένου, αφού προσκομισθούν τα δικαιολογητικά και των δύο ενδιαφερομένων που αναφέρονται στα σημεία 1, 2, και 3. Σε περίπτωση που η μητέρα είναι πρόσφυγας τότε αυτό εκδίδεται απο τη Μητρόπολη στην οποία ανήκε η μητέρα πριν το 1974)

 Ένορκος δήλωση (απαιτείται σε περίπτωση που ο ιερέας, ο οποίος θα εκδώσει το πιστοποιητικό αγαμίας, δεν γνωρίζει τον ενδιαφερόμενο ή εάν ο ενδιαφερόμενος διαμένει σε άλλη ενορία ή έζησε ή ζει στο εξωτερικό).

Τα πιστοποιητικά που προέρχονται από το εξωτερικό πρέπει να μεταφράζονται στην ελληνική κατά προτίμηση ή αγγλική γλώσσα μόνο.

Λόγω ακόμη του ότι σε αρκετές χώρες δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται ο Θρησκευτικός Γάμος ως κανονικός, επιβάλλεται στους δυο ενδιαφερομένους η τέλεση πολιτικού γάμου πριν από τον Θρησκευτικό. Αντίγραφο του πολιτικού γάμου θα πρέπει επίσης να προσκομισθεί.

Κατά την έκδοση της Άδειας Γάμου στα γραφεία της Μητροπόλεως οι ενδιαφερόμενοι θα υπογράφουν τη δήλωση περί μικτού γάμου, με την οποία δεσμεύονται ότι τα παιδιά που θα αποκτήσουν θα βαπτισθούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σχετικά με το Μυστήριο του Γάμου παρακαλείσθε θερμά οι μελλόνυμφοι να έχετε υπ’ όψιν τα εξής :

1) Λίγες μέρες πριν από τον Γάμο θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσετε Άδεια Γάμου από την Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος (ανεξάρτητα από την καταγωγή σας και την Άδεια Γάμου που τυχόν πήρατε από άλλη Μητρόπολη). Την  Άδεια Γάμου θα παραδώσετε σε έναν από τους Ιερείς του Ναού όπου θα τελεστεί ο Γάμος, ή απαραίτητα θα την έχετε μαζί σας την ημέρα του Γάμου.

2)Θα πρέπει να έλθετε στον Ναό τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά ενωρίτερα από την ώρα που έχει οριστεί, για να μην υπάρξει καθυστέρηση και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τον Εσπερινό ή άλλα Μυστήρια που ακολουθούν.

 

3) Να έχετε τη συνείδηση ότι συμμετέχετε σε μεγάλο Μυστήριο και ότι η Χάρις του Θεού θα σας ευλογήσει και θα σας ενώσει. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε πραγματική συναίσθηση αυτής της ιερής και συνάμα ιστορικής στιγμής για τη ζωή σας. Ο Γάμος είναι εκκλησιαστικό Μυστήριο και όχι μια οποιαδήποτε συνηθισμένη κοσμική εκδήλωση. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγονται οποιεσδήποτε ενέργειες καταστρέφουν την ιερότητα του Μυστηρίου (π.χ. τα χειροκροτήματα κατά την είσοδο του γαμπρού και της νύμφης στον Ναό, οι άσκοπες ομιλίες, το πάτημα κατά την ανάγνωση του αποστολικού αναγνώσματος κ.λ.π.).

4) Η νύμφη και η παράνυμφος (κουμπάρα) να είναι ντυμένες ευπρεπώς. Προκλητική και άσεμνος ενδυμασία δεν συνάδει με τον ιερότητα του Ναού και του Μυστηρίου.

5) Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι οι παράνυμφοι (πρώτος κουμπάρος και κουμπάρα) θα πρέπει απαραίτητα να είναι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

6) Να μην ξεχάσετε τις βέρες και τα στέφανα.

Σχετικά με το Μυστήριο του Γάμου παρακαλείσθε θερμά οι μελλόνυμφοι να έχετε υπ’ όψιν τα εξής :

1) Λίγες μέρες πριν από τον Γάμο θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσετε Άδεια Γάμου από την Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος (ανεξάρτητα από την καταγωγή σας και την Άδεια Γάμου που τυχόν πήρατε από άλλη Μητρόπολη). Την  Άδεια Γάμου θα παραδώσετε σε έναν από τους Ιερείς του Ναού όπου θα τελεστεί ο Γάμος, ή απαραίτητα θα την έχετε μαζί σας την ημέρα του Γάμου.

2) Θα πρέπει να έλθετε στον Ναό τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά ενωρίτερα από την ώρα που έχει οριστεί, για να μην υπάρξει καθυστέρηση και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τον Εσπερινό ή άλλα Μυστήρια που ακολουθούν.

3) Να έχετε τη συνείδηση ότι συμμετέχετε σε μεγάλο Μυστήριο και ότι η Χάρις του Θεού θα σας ευλογήσει και θα σας ενώσει. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε πραγματική συναίσθηση αυτής της ιερής και συνάμα ιστορικής στιγμής για τη ζωή σας. Ο Γάμος είναι εκκλησιαστικό Μυστήριο και όχι μια οποιαδήποτε συνηθισμένη κοσμική εκδήλωση. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγονται οποιεσδήποτε ενέργειες καταστρέφουν την ιερότητα του Μυστηρίου (π.χ. τα χειροκροτήματα κατά την είσοδο του γαμπρού και της νύμφης στον Ναό, οι άσκοπες ομιλίες, το πάτημα κατά την ανάγνωση του αποστολικού αναγνώσματος κ.λ.π.).

4) Η νύμφη και η παράνυμφος (κουμπάρα) να είναι ντυμένες ευπρεπώς. Προκλητική και άσεμνος ενδυμασία δεν συνάδει με τον ιερότητα του Ναού και του Μυστηρίου.

5) Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι οι παράνυμφοι (πρώτος κουμπάρος και κουμπάρα) θα πρέπει απαραίτητα να είναι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

6) Να μην ξεχάσετε τις βέρες και τα στέφανα.

 

Δ. Τα ενδύματα του παιδιού πρέπει να είναι λευκά, διότι αυτό απαιτεί το Μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, καθότι το λευκό χρώμα συμβολίζει τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που λαμβάνει το νεοφώτιστο με το Βάπτισμα και το Χρίσμα.

Ε. Εάν ο ένας εκ των γονέων θα είναι απών κατά τη Βάπτιση(είτε σε διάσταση είτε είναι διαζευγμένοι είτε ζει στο εξωτερικό) τότε χρειάζεται γραπτή συγκατἀθεση του απόντος υπογραμμένη από τον ίδιο. Σε περιπτώσεις όπου ο ένας εκ των γονέων έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα τότε δεν απαιτείται η συγκατάθεση του άλλου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

   Μετά την τροποποίηση του Νόμου περί Οικογενειακών θεσμών και της διαδικασίας περί Πνευματικής Λύσης του Γάμου, πληροφορούμε τους πιστούς, ότι από την 1η Μαΐου 2023, το λεγόμενο «προτίθεμαι» (αίτηση) για την απόπειρα συνδιαλλαγής, η οποία με βάση τη νομοθεσία είναι υποχρεωτική, προκειμένου να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη διαδικασία έκδοσης Διαζυγίου από το Οικογενειακό Δικαστήριο, θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα https://pnevmatikilysi.cy.net/

   Από την ημερομηνία αυτή και μετά δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία αίτηση «προτίθεμαι» άλλου τύπου, όπως ήδη έχει συμφωνηθεί με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

   Την ηλεκτρονική αίτηση μπορεί κάποιος να την υποβάλει, α) ο ίδιος προσωπικά, β) μέσω των σχετικών γραφείων της Αρχιεπισκοπής ή των Μητροπόλεων, γ) μέσω τρίτου προσώπου (π.χ. του Δικηγόρου). Σημειώνεται ότι στη διαδικασία συνδιαλλαγής και πνευματικής λύσης του γάμου, δεν λαμβάνουν μέρος νομικοί ή άλλοι σύμβουλοι.

   Με την παράθεση, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας όλων των υποχρεωτικών στοιχείων, αμέσως οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν, άμεσα, ηλεκτρονικό μήνυμα και email, το οποίο ενημερώνει για την κατάθεση της αίτησης, καθώς και βεβαίωση, η οποία είναι αναγκαία για τη διαδικασία στο Οικογενειακό Δικαστήριο. Στη συνέχεια και πάλι μέσω γραπτού μηνύματος θα απευθύνεται πρόσκληση για απόπειρα συνδιαλλαγής. Αυτή είναι υποχρεωτική καθώς μετά από αυτή θα εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό (καθορίζεται από τη νομοθεσία), το οποίο θα κατατίθεται, σε περίπτωση αποτυχίας, στο Οικογενειακό Δικαστήριο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

   Μετά την τροποποίηση του Νόμου περί Οικογενειακών θεσμών και της διαδικασίας περί Πνευματικής Λύσης του Γάμου, πληροφορούμε τους πιστούς, ότι από την 1η Μαΐου 2023, το λεγόμενο «προτίθεμαι» (αίτηση) για την απόπειρα συνδιαλλαγής, η οποία με βάση τη νομοθεσία είναι υποχρεωτική, προκειμένου να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη διαδικασία έκδοσης Διαζυγίου από το Οικογενειακό Δικαστήριο, θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα https://pnevmatikilysi.cy.net/

   Από την ημερομηνία αυτή και μετά δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία αίτηση «προτίθεμαι» άλλου τύπου, όπως ήδη έχει συμφωνηθεί με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

   Την ηλεκτρονική αίτηση μπορεί κάποιος να την υποβάλει, α) ο ίδιος προσωπικά, β) μέσω των σχετικών γραφείων της Αρχιεπισκοπής ή των Μητροπόλεων, γ) μέσω τρίτου προσώπου (π.χ. του Δικηγόρου). Σημειώνεται ότι στη διαδικασία συνδιαλλαγής και πνευματικής λύσης του γάμου, δεν λαμβάνουν μέρος νομικοί ή άλλοι σύμβουλοι.

   Με την παράθεση, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας όλων των υποχρεωτικών στοιχείων, αμέσως οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν, άμεσα, ηλεκτρονικό μήνυμα και email, το οποίο ενημερώνει για την κατάθεση της αίτησης, καθώς και βεβαίωση, η οποία είναι αναγκαία για τη διαδικασία στο Οικογενειακό Δικαστήριο. Στη συνέχεια και πάλι μέσω γραπτού μηνύματος θα απευθύνεται πρόσκληση για απόπειρα συνδιαλλαγής. Αυτή είναι υποχρεωτική καθώς μετά από αυτή θα εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό (καθορίζεται από τη νομοθεσία), το οποίο θα κατατίθεται, σε περίπτωση αποτυχίας, στο Οικογενειακό Δικαστήριο.