ΑΡΣΟΣ

Λάρνακος

Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ἐλεούσης

Ἐπίτροποι:

Πρεσβ. Ἀνδρέας Χρίστου, Γεώργιος Ἀρτεμίου καὶ Ἀντώνης Ἀντωνίου.