Προσκυνηματικός Ναός

Ιδρυματικός Ναός Όσιας Ολυμπιάδος , παρὰ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Θέκλης, εἰς Μοσφιλωτήν

Ἐφημέριος:

ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὑπεύθυνη: Νίκη Τρακοσιῆ (τηλ.: 99495572)

Previous
Next