Ιερά Μονή Αγίου Σπυρίδωνος

Ἀνδρῴα

 

- Εὑρίσκεται ὑπὸ τουρκικὴν κατοχήν.

- Πανηγυρίζει τὴν 12ην Δεκεμβρίου.