Ιερά Μονή Αγίου Μηνά

Γυναικεῖαι

Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ἐλεούσης

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (παρὰ τὸ χωρίον Βάβλα, Τ.Κ. 7717, Λάρνακα). Κοινόβιον. Ἡγουμένη:

Μαγδαληνὴ Μοναχή. Σύμβουλοι: Μοναχαὶ Ἀθανασία καὶ Συγκλητική.

Ἀριθμὸς Μοναζουσῶν:

12.

Τηλ.:

24342952, τηλεομ.: 24342755.

Ἐφημέριος:

ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Πανηγυρίζει τὴν 11ην Νοεμβρίου.