Προσκυνηματικός Ναός

Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμιού , παρὰ τὸ Ἰδάλιον

Ἐφημέριος:

ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τὸ πρῶτον Σάββατον ἑκάστου μηνός.