Προσκυνηματικός Ναός

Ιερός Ναός Αγίου Ευφημιανού Λύσης , παρὰ τὸν Κόρνον

Ἐφημέριοι:

Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ (τηλ.: 99065215) καὶ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους (τηλ.: 22531042).

Ἐπίτροποι:

Ἀνδρέας Καουρῆς, Ἀνδρέας Λυσάνδρου, Γεώργιος Τσίκκος, Κυριάκος Κοντοβούρκης, Ἀνδρέας Θεοκλέους, Κώστας Ταρτίου καὶ Χριστοφῆς Χ’’Ἰωνᾶ.

Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τὴν πρώτην Κυριακὴν ἑκάστου μηνός.

Previous
Next