Προσκυνηματικός Ναός

Ρωσόφωνος

Ιερός Ναός Παναγίας Σεμιστρέλιας, παρὰ τὸ Ἀλεθρικόν

Ἐφημέριος:

Πρεσβ. Σέργιος Κοσλώφ (τηλ.: 99805842 καὶ 24433198).

Ψάλτης:

Χρυστάλλα Παπαϊωάννου.

Ἐπίτροποι:

Κυριάκος Σεραφείμ, Χριστάκης Ἀθανασίου, Μάξιμος Σαμοΐλοβ καὶ Βασίλειος Γιατσκόβ.

Previous
Next