Προσκυνηματικός Ναός

Κτῆμα Κουσιουμῆ

Ιερός Ναός Παναγίας , παρὰ τὸ Πέρα Χωρίον

Τηλ. ἐπικοινωνίας:  22527000.