Μαρκό

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Θέκλης

Ἐπίτροποι:

Κωνσταντῖνος Μάρκου, Φίλιππος Καρατσιόλης, Ἑλένη Χριστοφορίδου καὶ Νῖκος Τζιωρτζιῆς.