ΜΕΝΟΓΙΑ

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου

Ἐφημέριος:

Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης (τηλ.: 22527000).

Ψάλται:

Γεώργιος Μιχαὴλ καὶ Κυριάκος Πέτρου.

Ἐπίτροποι:

Σωτήριος Σωτήρη καὶ Αὐξέντης Παυλῆ.

Πανήγυρις:

18/1 Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου

Ψηφιακοί χάρτες Ιερών Ναών - Εξωκκλησιών - Μνημείων της Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος

Μενόγια, Νήσου, Ὀρὰ, Πέρα Χωρίο, Ποταμιὰ, Πυργὰ, Σιὰ, Σκαρίνου, Τόχνη, Ψεματισμένος