Νησου

Iερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἐφημέριος:

Πρωτ. Θεόδωρος Εὐθυμίου (τηλ.: 99687056, 22525850 καὶ 22487056).

Ψάλται:

Ἡράκλης Χρίστου καὶ Γερόλεμος Χρίστου.

Ἐπίτροποι:

Πρωτ. Θεόδωρος Εὐθυμίου, Πέτρος Πετρίκκος, Λουκᾶς Πέτρου, Γιάννης Χριστοδούλου καὶ Κυριάκος Καλλῆ.

Πανήγυρις:

26/7 Ἁγίας Παρασκευῆς

Εξωκκλήσια

Previous
Next

Ἁγίου Εὐτυχίου

Ἁγίου Βλασίου (στρατόπεδο Μιχαὴλ Καϊλῆ)

Ψηφιακοί χάρτες Ιερών Ναών - Εξωκκλησιών - Μνημείων της Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος

Μενόγια, Νήσου, Ὀρὰ, Πέρα Χωρίο, Ποταμιὰ, Πυργὰ, Σιὰ, Σκαρίνου, Τόχνη, Ψεματισμένος