ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΝ

Ἱερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως

Ἐφημέριος:

Πρωτ. Ἀνδρέας Βορκᾶς (τηλ.: 22483662 καὶ 99435768).

Ψάλται:

Γεώργιος Κωνσταντίνου καὶ Χρῖστος Παναγῆ.

Ἐπίτροποι:

Πρωτ. Ἀνδρέας Βορκᾶς, Ἀθανάσιος Ἠλιάδης, Κωνσταντῖνος Χ´´Κώστας, Γεώργιος Χ´´Γιάγκου, Γεώργιος Παναγῆ, Χρῖστος Μυλωνᾶ, Ἀνδρέας Λοΐζου, Πέτρος Ἰωάννου καὶ Σταῦρος Παναγῆ.

Πανήγυρις:

6/8 Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

17/7 Ἁγίας Μαρίνης

 

Εξωκκλήσια

Previous
Next

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης

Previous
Next

Ἁγίων Ἀποστόλων

Previous
Next

Ἁγίου Γεωργίου Πηγῆς

Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας (κτῆμα Κουσιουμῆ)

Previous
Next

Ἁγίου Λαζάρου καὶ Ἁγίας Ζώνης

Previous
Next

Παναγίας Τσαμπίκας

Previous
Next

Ἁγίου Γεωργίου Ἀλικοῦ

Ψηφιακοί χάρτες Ιερών Ναών - Εξωκκλησιών - Μνημείων της Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος

Μενόγια, Νήσου, Ὀρὰ, Πέρα Χωρίο, Ποταμιὰ, Πυργὰ, Σιὰ, Σκαρίνου, Τόχνη, Ψεματισμένος