Πυροϊ

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀντίπα.

Ἐπίτροποι:

Ἀνδρέας Νικολάου, Κυριάκος Κυπριανοῦ, Ἀνδρέας Σαββίδης καὶ Βάσος Τσαγγάρη.